Rozhovor: Michal Raab, Thermo Fisher Scientific

Ako sa robí svetová veda z Nových Nív prezradil v rozhovore Michal Raab z Thermo Fisher Scientific

Pre viac obsahu skroluj nižšie
9. Marec 2022

Thermo Fisher Scientific je spoločnosť so širokým zameraním v technicko-vedeckej oblasti. Na Slovensku má svoju softvérovú divíziu. Spoločne s Michalom Raabom, vedúcim pracoviska pre výskum a vývoj, sme nazreli do metód analytickej chémie. 

V rozhovore sa dozviete:

  • Čo je hmotnostná spektrometria a chromatografia,
  • na čo sa tieto analytické techniky využívajú,
  • na čo je slovenská divízia Thermo Fisher Scientific najviac hrdá,
  • ako pomáha hmotnostná spektrometria,
  • a ako pomáha prostredie Nových Nív podporovať produktivitu tímu.

Thermo Fisher Scientific je globálna americká spoločnosť so širokým portfóliom v rôznych segmentoch  trhu (chemický a potravinársky priemysel, kriminalistika, zdravotníctvo). Ich softvérová divízia na Slovensku spája IT odvetvie s oblasťou Life Science. V Bratislave sa zameriavajú na vývoj softvérových aplikácií pre hmotnostné spektrometry a chromatografy. 

Na čom pracuje váš bratislavský tím?

Naša bratislavská pobočka sa podieľa na vývoji softvéru pre divíziu, ktorá sa zaoberá vývojom a používaním chromatografov a hmotnostných spektrometrov, čo sú prístroje na analýzu chemických látok. Bratislava je aktuálne jedno z najväčších softvérových centier, ktoré vyvíja tieto interné produkty, zároveň podporuje ostatné softvérové tímy, ktoré sú rozhodené najmä po USA, Nemecku a časť centier máme aj v Indii.

Za mňa je plusom Nových Nív blízkosť relaxačnej plochy na streche nákupného strediska, kde sa dá ísť prebehnúť, prevetrať. U nás je to pre programátorov, ktorí trávia na stoličke množstvo času, pomerne dôležitý aspekt.
Michal Raab
Thermo Fisher Scientific

V čom spočíva hmotnostná spektrometria a chromatografia? V akých oblastiach sa tieto metódy najčastejšie vyžívajú?

Jedná sa o analytickú techniku, ktorá umožňuje separáciu a identifikáciu jednotlivých chemických látok. Napríklad v prípade, keď potrebujeme kontrolovať množstvo pesticídov v jablkách, siahneme po hmotnostnej spektrometrii. Je to extrémne citlivá analytická technika, ktorá umožňuje zachytiť veľmi malé koncentrácie látok.

Jej veľkou nevýhodou však je, že informácia, ktorú získame z prístrojov, nie je dostatočná na vyhodnotenie jednoznačnej odpovede. Napríklad pri jablkách, či sa v nich ten-ktorý pesticíd skutočne nachádza. Treba na to relatívne veľa softvérového vyhodnocovania. A to je časť, na ktorú sa náš tím v Bratislave a v celosvetovej divízii zameriava – na spracovanie dát a algoritmov, ako sa dá informácia, získaná z prístrojov, pretaviť na použiteľnú.

Aká je úroveň hmotnostnej spektrometrie a chromatografie na Slovensku v pohľade s celosvetovou konkurenciou?

Hmotnostná spektrometria sa na Slovensku používa už roky v rôznych odvetviach a oblastiach. Avšak oblasť, ktorá na Slovensku nie je ešte veľmi rozšírená, je tzv. metabolomika. Tu svet ešte len dobiehame

Vedeli by ste v skratke vysvetliť, čím sa zaoberá, čo to je?

Metabolomika študuje metabolity, ktoré vznikajú v ľudskom organizme. Je to dôležité z hľadiska dodatočných informácií a pozorumenia toho, ako ľudské telo funguje. Čo napríklad robí určitý liek v organizme. 

Hmotnostná spektrometria sa využíva pre metabolomiku práve vďaka vysokej citlivosti, keďže spomínané metabolity sa v organizme vyskytujú vo veľmi nízkych množstvách a je to, takpovediac, jediná technika, ktorá ich vie zachytiť. 

Kto sú typickí klienti spoločnosti Themo Fisher Scientific?

V oblasti analýz sú to laboratóriá, napríklad z oblasti environmentalistiky, kde sa odoberajú vzorky z pôdy, z produktov, zo vzduchu, kde sa hľadajú znečistenia či rôzne látky. Ďalším príkladom je kontrola kvality, kde sa radia aj lieky – kontrolujeme, či spĺňajú určité kritériá.

Taktiež potravinárstvo. Ide o regulované odvetvia, kde potrebujeme dokazovať, že zloženie produktu zodpovedá tomu, čo výrobca deklaruje. Ďalším príkladom sú forenzné laboratóriá, kde potrebujeme dochádzať prítomnosť, alebo neprítomnosť nejakej látky u človeka. 

Existujú špeciálne kritéria, ktoré musia spĺňať ľudia, ktorí chcú pracovať vo vašom tíme?

Povedal by som, že hľadáme ľudí, ktorí sú zvedaví od prírody a ktorí sa neboja ponoriť sa do hlbšej témy, naštudovať si aj širší kontext. Samozrejme, hľadáme ľudí, ktorí sú tímoví hráči, žiaden jednotlivec okolo seba veľkú dieru nespraví. Predovšetkým hľadáme programátorov, ktorí sa orientujú na moderné technológie, pretože tu, v Bratislave, pracujeme s najmodernejšími produktami

Aké výhody pre vás prinášajú Nové Nivy a práca v tejto lokalite z pohľadu zamestnávateľa? Dokáže podľa vás samotná lokalita predstavovať plnohodnotný pracovný benefit?

Prvá výhoda je dostupnosť a priestor. Naša práca je kolaboratívna od povahy veci, to znamená, že potrebujeme mať reprezentatívne priestory, kde sa ľudia vedia schádzať, tiež musia byť dostatočne technologicky vybavené na vedenie hybridných tímov, kde časť ľudí pracuje z domu kdekoľvek vo svete. Mimoriadne dôležitá v rámci lokality v centre mesta je všeobecná dostupnosť. Zabezpečenie všetkých služieb, ktoré máme v dispozícii, nám umožňuje sústrediť sa na prácu v našej profesii.

Čo sa vám na Nových Nivách najviac páči? Čo by ste vy osobne vyzdvihli?

Môžem povedať, že keďže sa nachádzame na 17. poschodí, výhľad je monumentálny. Ďalšia vec je práve dostupnosť služieb, nakoľko sme blízko nákupného centra, umožňuje to, že väčšinu služieb, ktoré denne potrebujeme, máme po ruke, tým pádom nestrácame čas na operatívne záležitostí, máme viac času, ktorý môžeme sústrediť do našej práce.

Za mňa je plus blízkosť relaxačnej plochy na streche nákupného strediska, kde sa dá ísť prebehnúť, prevetrať. U nás je to pre programátorov, ktorí trávia na stoličke množstvo času, pomerne dôležitý aspekt. Takisto dostupnosť v rámci bicyklovej dopravy. Okrem toho sa stále ešte len rozhliadame.