Stavebné práce počas sviatkov

Stavebné práce počas sviatkov

Máme tu Vianoce a spolu s nimi aj posledné tohtoročné informáciami o výstavbe v zóne Nové Nivy. Nižšie sa dočítate o postupe prác na Stanici Nivy a Nivy Tower, detailoch k rekonštrukcii ulice, či informáciách o prácach počas sviatkov.

Stanica Nivy

Unikátny projekt, ktorý kombinuje autobusový terminál letiskového typu, nákupné centrum, tržnicu a strešnú záhradu o rozlohe dvoch futbalových ihrísk rastie ako z vody. Zabetónovaných máme približne 80% základových dosiek, čo predstavuje 30.000 m3 betónu a vyviazaných 5.000 ton ocele. To všetko priviezlo 3.000 betonážnych mixov a 400 návesov. Zo základovej dosky zostáva vybetónovať stredový pás, po ktorého dokončení sa obe strany základovej dosky spoja do finálnej celkovej plochy. Na stavenisku nájdete celkovo 17 žeriavov, pričom ten posledný plánujeme postaviť začiatkom budúceho roka.

Zo strany od Svätoplukovej ulice nám Stanica Nivy rastie do úrovne druhého nadzemného podlažia. Zároveň, v časti pri Nivy Tower, staviame prvé stĺpy – tzv. stromové. Tých máme osadených celkovo šesť – štyri 13 metrové a dva o výške 10 metrov. Zaujímavé info o ich dizajne nájdete na našom Facebooku.

Podľa harmonogramu plánovaných prác už v polovici januára „vyjdeme“ von zo stavebnej jamy. To znamená zrušenie vjazdovej a výjazdovej rampy a domiešavače tak už nebudú do stavby vstupovať.

A teraz dobrá správa! Stavebné práce budú počas sviatkov utlmené a podľa plánov by nemali prebiehať vôbec v dňoch od 24. do 26.12 a od 31.12. do 2.1.2019.

__________

Nivy Tower

Najvyššia kancelárska budova na Slovensku, Nivy Tower, rastie. Realizujeme 18 nadzemné podlažie, sme teda viac ako v polovici celkovej výšky 125 metrov.

V podzemných poschodiach máme vymurované a zateplené stropy a steny. Žeriavy už máme ukotvené do stropnej dosky a oba sú zhruba vo výške 75m.

Začali sme aj s elementovou fasádou. Na skelete je celkovo osadených už niekoľko desiatok elementov. Zatiaľ sme na Tower vyliali 13.000m3 betónu a položili 2800 ton výstuže.

__________

Twin City a zeleň

Určite ste si všimli facebookový seriál o stromoch a zeleni v zóne Twin City. Zeleň v okolí Twin City je zastúpená stromami, kríkmi, trávami a samozrejme trávnikom. No najzaujímavejšie sú stromy v zložení javory, borovice, muchovníky a jedna breza. Sú to vzrastlé stromy, z ktorých niektoré majú vek aj 40 rokov. V škôlke boli pravidelne presádzané a tým pripravované na to, že sa na konečné stanovište dostanú až v dospelosti. Prvý rok po zasadení stromy nerastú, iba sa aklimatizujú.

Zeleň v časti Twin City je iba začiatok. V celej zóne Nové Nivy totiž plánujeme mnohonásobne viac zelene, oproti minulým obdobiam, kedy boli Nivy industriálnou zónou bez zelených plôch, či stromov.

#hurabratislava #novazelen

__________

Rekonštrukcia ulice Mlynské nivy

Rekonštrukcia ulice Mlynské nivy na bulvár 21. storočia znamená veľa prác zahŕňajúcich inžinierske, dopravné, líniové a vodné stavby. Od kanalizácie z čias Márie Terézie cez plynovody, parovody, optické káble, rôzne káblové trasy až po dôležitú sútokovú komoru. Výsledkom však bude ulica, ktorá splní to, čo si od modernej štvrte Nové Nivy sľubujeme, vrátane podzemného kruhového objazdu – jediného svojho druhu na Slovensku.

Kruhový objazd realizujeme na etapy. V prvej etape máme hotovú tesniacu stenu a realizujeme prvú kotviacu úroveň. Po zasypaní tejto etapy plánujeme zapojiť zvyšok verejnej kanalizácie, ktorú máme už teraz hotovú na 90 %. V druhej etape realizujeme okrem tesniacej steny aj vodiace múriky. Betonárske práce odhadujeme na polovicu januára 2019.

Hotový máme chodník na južnej strane a betónovú vozovku v úseku od Stanice Bottova až po križovatku „Košická“. Predpokladáme, že do konca roka 2018 bude betónová vozovka na južnej strane hotová na 65%. Vzhľadom na nízke teploty počas zimy predpokladáme technologickú prestávku v pokladaní betónovej aj asfaltovej vozovky.

Súčasťou rekonštrukčných prác je aj tzv. sútoková komora, do ktorej ústia kanalizačné zberače. Z mnohých dôvodov sa práce v tomto úseku pozastavili. Realita ukázala, že existujúce zberače z Karadžičovej (z oboch strán) a z Mlynských nív sa spájajú v inom bode, resp. iným spôsobom ako bolo zakreslené v zameraniach získaných od správcu, a ktoré boli použité ako podklad pre projektovanie. Inými slovami, sútoková komora nebola tam, kde mala byť. Museli sme preto nakresliť nový projekt komory, čo nám vzalo určitý čas.

Ak chcete vedieť viac o rekonštrukcii ulice Mlynské nivy, odporúčame Vám tento článok.

A ako je to s uzáverou ulice?

Ulica Mlynské nivy bola takmer štyri desiatky rokov nepovšimnutá a dnes je v takmer havarijnom stave. Na ulici robíme už vyše 7 mesiacov, pod cestou sú mnohé prekvapenia. Tie vyplývajú z technických plánov infraštruktúry, ktoré, ako sme zistili, nezodpovedajú realite.

Aj tieto veci môžu spôsobiť potenciálne predĺženie prác o niekoľko mesiacov. V prípade celkovej uzávery ulice budeme môcť postupovať s prácami efektívnejšie, ulica bude zrekonštruovaná za kratší čas a verejnosť sa vyhne neustálym zmenám v organizácii dopravy, ktoré sú za daného aktuálneho režimu čiastkových uzáver dynamické. Vieme, že časté zmeny ľudí mätú, prípadne ich nerešpektujú a vznikajú tak kolízne situácie. Bezpečnosť je u nás na prvom mieste.

Oceňujeme konštruktívny prístup nového vedenia mesta, s ktorým aktuálne prebiehajú diskusie na túto tému. Aby sme mohli splniť záväzok mestu doručiť plne zrekonštruovanú ulicu, celková uzávera v danom úseku sa javí ako najlepšie možné riešenie aj podľa odborníkov. Máme pripravené obchádzkové trasy a značenia, ako pre peších, tak aj pre automobilovú dopravu a MHD. Projekt bol preštudovaný a analyzovaný so všetkými dotknutými odbornými subjektami od dopravného inšpektorátu až po dopravný podnik či samotné mesto, ktoré sú súčasťou komisie a sledujú priebeh rekonštrukcie ulice.

Výsledkom rekonštrukcie bude dôkladné revitalizovanie celej oblasti s kompletne obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou nad aj pod jej povrchom. Inak povedané, po rekonštrukcii sa všetci budeme tešiť z nového bulváru. Zatiaľ vás chceme poprosiť o trpezlivosť, akonáhle dospejeme k záverom a dohodám so všetkými zúčastnenými stranami, budeme vás samozrejme včas informovať.

#hurabratislava #novaulica

Na záver sa Vám chceme poďakovať sa vytvorenie príjemnej sviatočnej atmosféry počas prvých „novonivských“ vianočných trhov. Fotky z nich nájdete tu alebo si s nami na ne môžete zaspomínať pri videu.

 

Prajeme Vám príjemené sviatky a šťastný Nový rok.

-->