Development manažér Martin:

Najviac som hrdý na tímovú spoluprácu, ktorá je pri našej práci kľúčová

Pre viac obsahuj skroluj nižšie
6. August 2021

Martin Badal mal ako development manažér pod palcom rekonštrukciu ulice Mlynské nivy, ktorá nemala v našich končinách obdoby. Aktuálne boli sprístupnené ďalšie časti infraštruktúry a tiež pomaly prichádza aj otvorenie Nív. S tým bude spojené sprístupnenie aj prvého podzemného kruhového objazdu na Slovensku a tiež aj cykloveže.

V rozhovore sme sa preto pýtali, čo patrilo medzi najväčšie výzvy rekonštrukcie, aj ako vyzerá taký bežný deň development manažéra.

Martin, na Nivách tráviš kvôli práci veľa času, kam chodievaš najčastejšie?

V čase lockdownu to bolo rýchle občerstvenie „Chlebíček“ na prízemí v Twin City. Šalát s bielym rožkom alebo chlebíček sú praktické „to go“ jedlá (smiech). Som rád, že v čase lockdownu mohli fungovať aspoň takto. Povaha mojej práce mi 100% home-office úplne neumožňuje, predsa len, stavba sa deje na mieste a povolenia treba tiež vybavovať osobne.

Ako vyzerá tvoj bežný deň?

Na mojej pozícii niečo také ako „bežný deň“ neexistuje. Každý deň je iný a ráno veľakrát ani netuším, aký deň ma presne čaká. Niekedy dokonca ani čo sa udeje za minútu, ani čo bude treba vyriešiť. Moja práca je veľmi dynamická a vyžaduje si veľkú dávku flexibility.

Čo je najväčšia výzva tvojej roboty?

Doposiaľ asi najväčšou výzvou bolo otvorenie ulice Mlynské nivy, vrátane trolejbusovej dopravy ešte v roku 2020, teda uprostred pandémie, keď sme už tušili, že v zime príde ďalší lockdown.

Bolo to podľa teba na rekonštrukcii ulice zároveň aj najťažšie?

Azda najťažšie bolo obdobie v lete 2019, kedy koncept projektu prechádzal intenzívnou zmenou a zároveň sa stále pokračovalo v stavebných prácach. Keď sa odsúhlasil zmenený koncept, museli sme skoordinovať už zrealizované práce s plánovanými a následne požiadať dotknuté strany o odsúhlasenie všetkých zmien. Toto celé sa udialo v priebehu pár mesiacov, čo je na takúto komplikovanú stavbu naozaj veľmi málo času. Ale zvládli sme to 🙂

A čo bolo teda naopak na rekonštrukcii najľahšie?

Najľahšie obdobie bude až po skolaudovaní posledného stavebného objektu. 🙂 Vtedy si vydýchnem.

Je niečo, na čo si osobne z tohto obdobia najviac hrdý?

Najviac som hrdý na tímovú spoluprácu, ktorá bola pri tomto projekte kľúčová. Tým, že išlo o rekonštrukciu verejnej infraštruktúry s množstvom zainteresovaných strán, potrebovali sme fungovať ako jeden tím. Preto som najviac hrdý na spoluprácu s kolegami na samotnom projekte, na podporu projektu úradmi, magistrátom, DPB, účastníkmi povoľovacích procesov, Krajským dopravným inšpektorátom, projektantmi, dodávateľmi. Stakeholderov, ako zvykneme hovoriť, bolo veľa.

Naplno sme to pocítili v období, keď sme približne v polovici stavebnej realizácie pristúpili ku kľúčovým zmenám usporiadania komunikácie, chodníkov, cyklochodníkov… Bez pomoci a súčinnosti všetkých dotknutých strán by sa v takom rekordne krátkom čase nepodarilo rekonštrukciu preprojektovať, znovu vypovolovať, zrealizovať a dať ulicu aj do užívania.

Vedel by si túto rekonštrukciu prirovnať k nejakému inému projektu, ktorý si už niekedy robil alebo videl?

Ťažko 🙂 Išlo síce o infraštruktúrny projekt, ktorých je viacero, ale na rozdiel od iných sa rekonštrukcia ulice Mlynské nivy realizovala v absolútnom centre mesta na presne limitovanom území, čo ju od ostatných odlišuje. A v úvode teda ešte za jej plnej prevádzky.

Ako vnímaš ty ako development manažér rozvoj Nív?

Vnímam to ako generačnú zmenu. Z bývalých priemyselných komplexov, kedysi postavených na hranici mesta, sa stáva moderná reprezentatívna štvrť Bratislavy, ktorá je súčasťou centra.

Je niečo, na čo sa tu do budúcna tešíš?

Osobne sa pochopiteľne veľmi teším na otvorenie Nív aj s otvorením podzemnej križovatky. Kolegom držím palce. Z pohľadu development manažéra rovno poviem, že Nivy sú tiež unikátom.

Privítal by si ešte niečo na Nových Nivách, čo tu dnes nie je?

Nápadov je samozrejme vždy veľa, ale treba sa nad nimi zamýšľať vždy v kontexte územia. To má vždy svoje limity. Ja si myslím, že kolegovia nad zónou Nové Nivy rozmýšľali dobre, koniec koncov, prizvali si aj britských architektov a rôznych odborníkov na urbanizmus. Vždy sa nájde názor, že by niečo mohlo byť inak, opäť však poviem, že projekty nevznikajú vo vákuu, ale v kontexte – širšom a užšom a takto sa nad tým treba aj zamýšľať. Kolegom, ktorí zastrešujú ostatné naplánované projekty želám, aby ich v čo najkratšom čase úspešne dokončili a aby si tak mohli ľudia túto novú mestskú štvrť čoskoro naplno užívať.