Ešte lepšia ulica Mlynské nivy

Práce na ulici Mlynské nivy stále pokračujú a v plnom tempe budú aj naďalej. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy dnes na svojom Facebook profile oznámil zmenu pôvodného zámeru sprístupniť ulicu pre MHD toto leto. Na základe výsledkov práce odbornej skupiny zloženej z mnohých členov, sme sa spoločne rozhodli priniesť do projektu rekonštrukcie viaceré vylepšenia.
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
16. August 2019

Čo bude na ulici nové?

Nové Nivy sú aj našim domovom a ulica Mlynské nivy je hlavnou tepnou celej štvrte. Preto sme si radi sadli za jeden stôl a v širokom kruhu odborníkov posunuli pôvodný návrh ešte ďalej. Ako povedal šéf slovenského developmentu HB Reavis Jakub Gossányi, „Posun termínu uzávery je výsledkom úzkej spolupráce s Mestom a návrhom koncepčných vylepšení v ulici, ktoré prinesú väčší komfort chodcom a cyklistom. Medzi vylepšeniami je návrh na rozšírenie chodníkov, zúženie jazdných pruhov, úprava cyklotrasy, viac zelene či nový prechod pre chodcov pri budúcom projekte Mlynské Nivy – Košická. Sme radi, že mesto prichádza do projektu impulzy pre ďalšie vylepšenia tak, aby bolo možné zabezpečiť maximálny komfort pre obyvateľov, chodcov, cyklistov i cestujúcu verejnosť.“

Nové Mlynské nivy čakajú tieto vylepšienia:

1. rozšírenie chodníka z pôvodných 4,2 na 5,5 metra a viac
2. nový priechod pre chodcov
3. segregovaná obojsmerná cyklotrasa (nové umiestnenie)
4. zúženie jazdných pruhov v zmysle legislatívy z 3,25 na 3 metre
5. koncepčné riešenie cyklodopravy v križovatke a príprava na ďalšie napojenie
6. väčšie množstvo zelene

Veríme, že oceníte spoločný konštruktívny postup mesta a nás, ako investora, v mene vylepšení ulice a zvýšenia komfortu budúcich užívateľov tohto priestoru.

Zároveň ďakujeme za vašu trpezlivosť a pochopenie. Usilovne pokračujeme v práci, aby sme aj s vylepšeniami projektu rekonštrukcie ulice Mlynské nivy a celej okolitej infraštruktúry mohli verejnosti odovzdať kvalitný verejný priestor.