Esterházi, Petöfi, Weinwurm a Gobert z Aspremontu. Ako súvisia s Novými Nivami?

Spoločne ich spája jedno miesto.
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
1. Február 2021

Medická záhrada patrí k najobľúbenejším verejným priestorom. Jej história siaha až do 18. storočia a je spätá s grófom Jánom Gobertom z Aspremontu. Ten si tu nechal postaviť palác, dnes známy Aspremontský (letný barokový) palác, ku ktorému patrili aj priľahlé polia a záhrady. Tak sa začali písať dejiny Medickej záhrady, ktorej gróf Gobert vtisol jej barokový štýl. Aké ďalšie mená sa s týmto parkom spájajú?

Pravidelné záhradné priestory, rôzne druhy prepychových kvetov a drevín, sochy a plastiky. Dnes ich síce už neuvidíte, ale do jej histórie neodmysliteľne patria. Prapočiatok dnešného výzoru parku býva spájaný s príchodom rodu Esterháziovcov. Gróf Esterházi, ako veľký milovník umenia, záhradu pravidelne obohacoval množstvom koncertov, ktorých sa zúčastnil aj známy skladateľ Jozef Haydn. Areál dlhé roky zdobili ovocné stromy, pagaštanové aleje a lipy, ktoré môžeme na mieste vidieť aj dnes. Avšak s novým majiteľom, Karolom Schiffbeckom, si záhrada zažila časy chátrania, preto sa ju rozhodol radšej darovať susediacej univerzite. Tá ju využívala najmä na lekárske účely. V tomto čase záhrada dostala podobu, akú poznáme dnes – pribudli detské ihriská, organizovali sa tu rôzne verejné podujatia a stala sa prístupná ešte širšej verejnosti a obľúbeným miestom pre stretnutia.

Foto: Sergey Egorov, Tosha11 istock.com a zbierka J. Tótha (na www.PamMap.sk)

Za roky služby sa Medická záhrada veľmi nerevitalizovala, ani nerekonštruovala. Na jej vzhľade sa podpísali aj početnejšie návštevy. Jej nutná obnova sa tak realizovala v roku 1985, kedy sa z nej vytratili rôzne prvky – či už francúzskeho baroka alebo anglického prístupu k záhradám. V roku 1986 však pribudla Labutia fontána, za ktorej návrhom stojí známy architekt Pavol Mišík. Nesmieme zabudnúť ani na Martina Kukučína či básnika Sándora Petöfiho, ktorých sochy tu taktiež pribudli. 

Socha lekára a hlavne prozaika – Martina Kukučína. Zdroj: TASR

Ďalším míľnikom pre Medickú záhradu je rok 2021. S Medickou záhradou sa pomyselne spojí ďalšie dôležité meno – Fridrich Weinwurm, kľúčová osobnosť slovenskej modernej architektúry. Jeho tvorba zahŕňa známy bratislavský komplex obytných domov Unitas, Novú dobu a viacero bratislavských víl, v ktorých odborná verejnosť oceňuje jeho agilný prístup a jasný postoj k purizmu. Ten definuje najmä funkčnosť a čistota tvarov.

Foto: Kaviareň Astoria a Život poisťujúca účastinná spoločnosť Phönix, Bratislava; Zdroj: ÚHA 3311, Archív hl. mesta

Prostredníctvom Fondu architekta Weinwurma, ktorý založila mestská časť Staré Mesto, sa Medickej záhrade postupne v horizonte najbližších troch rokov dostane pomoc, ktorú si po viac ako 30 rokoch zaslúži.

„Cieľom fondu je podpora kvalitnej architektúry a zlepšenie verejného priestoru v Starom Meste. Rok 2020 bol prvým rokom fungovania fondu a primárne sme sa zamerali na obnovu historických brán, fasád, plotov, predzáhradiek a na odstraňovanie graffitov. V roku 2020 však fond zareagoval aj na negatívne dôsledky pandémie a podporil tiež kultúru a sociálnu oblasť. Uvidíme, čo nám prinesie rok 2021. Čo ma však teší, je, že ľuďom nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú – donorom, ktorí do fondu prispievajú, ani obyvateľom Starého Mesta, ktorí prostriedky z Fondu architekta Weinwurma využívajú na realizáciu svojich zámerov na skrášlenie mestskej časti,“ povedala predsedníčka správnej rady Fondu architekta Weinwurma Zuzana Aufrichtová.

V spolupráci so Starým Mestom, fondom, Pamiatkovým úradom a krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou, dôjde postupne k rekonštrukcii rôznych častí tejto historickej pamiatky. Zaviazal sa k tomu investor HB Reavis, ktorý Medickú záhradu vníma ako bezprostredného suseda novovznikajúcej zóny Nové Nivy. Plán rekonštrukčných prác je etapizovaný v horizonte najbližších rokov.

„Medickú záhradu vnímame nielen ako suseda našich Nových Nív, ale predovšetkým ako dôležitú časť histórie mesta, v ktorom sme vyrástli a kde žijeme. Preto nám záleží aj na samotnom odkaze Medickej záhrady ako priestoru, kde ľudia radi trávia čas, lebo sa tu cítia dobre, obklopení zeleňou a s množstvom kultúrnych zážitkov.„ Rene Popik, CEO HB Reavis Slovakia

Ak vás aktivity Fondu architekta Weinwurma zaujímajú, odporúčame sledovať ich stránku www.weinwurm.sk či Facebook MČ Staré Mesto. Okrem toho môžete aktivitu podporiť aj vy darovaním 2 % z daní. Podporíte tak vznik rôznych občianskych projektov zameraných na rozvoj umenia, verejných priestorov, ochranu pamiatok či vzdelávanie. Viac informácií ako darovať 2 % sa dozviete tu.

Úvodná fotografia zdroj: Unsplash, @milada_vigerova