Mlynské nivy: ulica, ktorá si pamätá Rakúsko-Uhorsko, sa mení na bulvár 21. storočia

Ulica Mlynské nivy by sa dala prirovnať k aorte Bratislavy: pod jej povrchom sa ukrýva množstvo potrubí, káblov a ďalších rozvodov, ktoré sú pre život v meste nepostrádateľné. Po vyše 35 rokoch bez údržby sa ulica mení na moderný bulvár. Nižšie sa dočítate, čo všetko Mlynské nivy skrývajú a čo obnáša ich aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia.
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
18. December 2018

Keby ste nazreli pod povrch ulice Mlynské nivy, boli by ste prekvapení: rovno pod stredom rušnej cesty by ste našli množstvo prepletených káblov, potrubí, rozvodov a ďalších sietí, ktoré sa starajú o to, aby sme doma mali teplo, svetlo, čisto a pohodlie. Niektoré z nich sú pritom už muzeálnymi kúskami: pod asfaltom by ste našli napríklad aj kanalizáciu „z čias Márie Terézie“.

Priemyselný a dopravný uzol: Mlynské nivy kedysi

Historický význam Mlynských nív nespočíva len v dôležitosti inžinierskych sietí v tejto lokalite. Kedysi riečny ostrov s množstvom mlynov zažil na konci 19. storočia obrovský rozmach – ten začal vybudovaním železničnej stanice, ktorá nielen spravila z Mlynských nív dôležitú dopravnú tepnu, ale zároveň položila základy pre rozvoj priemyslu v okolí.

Na prelome 19. a 20. storočia patrili bratislavské továrne na Mlynských nivách k najmodernejším v strednej Európe a svoje výrobky vyvážali do celého sveta. Istú dobu bola Bratislava dokonca po Budapešti druhým najvýznamnejším priemyselným centrom Uhorska.

Železničná trať, ktorá viedla stredom Mlynských nív už vtedy predurčila široký charakter tejto ulice, ktorá sa stala nielen dopravným a priemyselným uzlom, ale aj dôležitým infraštruktúrnym bodom pre inžinierske siete. Viac o histórii Mlynských nív a o tom, čím všetkým si lokalita prešla, sa dočítate v našom historickom článku.

Špagety pod asfaltom: prečo treba rekonštrukciu

Približne 500 metrov dlhý úsek medzi križovatkami Košická a Karadžičova je pre bratislavskú infraštruktúru kľúčový: okrem spomínanej kanalizácie z minimálne predminulého storočia sa tu okrem ropovodu nachádzajú všetky druhy sietí: horúcovod, káblovod, vodovod, plynovod, odpadové potrubia a niekoľko desiatok optických káblov. Od tohto krátkeho úseku ulice Mlynské nivy teda závisí, či si doma môžeme pustiť teplú vodu, sledovať televízor či surfovať na internete.

Inžinierske siete pod Mlynskými nivami sú však dnes v havarijnom stave, podobne ako aj jej povrch. Sú navyše veľmi zle zdokumentované, nešťastne umiestnené a náročné na údržbu – aj preto sa ich už vyše 35 rokov nikto radšej nedotkol. Kľúčovú inžiniersku tepnu Bratislavy však nie je možné prevádzkovať len zo zotrvačnosti. Od mája tohto roku preto ulica prechádza rozsiahlou premenou, výsledkom ktorej bude moderný mestský bulvár so všetkým, čo k nemu patrí.

Vďaka podzemnému kruhovému objazdu zostane na ulici dostatok miesta pre stromy, chodcov, cyklotrasy či autobusové zastávky, pričom počet pruhov sa v každom smere navýši o jeden a MHD bude mať svoj vlastný. Okrem kompletnej výmeny povrchu Mlynských nív jej rekonštrukcia kompletne obnoví aj dopravnú a technickú infraštruktúru, pripraví ju na jednoduchšiu údržbu a celkovo zvýši kvalitu verejného priestoru.

Zo stredu na okraje: prečo treba preložiť siete

Infraštruktúra pod Mlynskými nivami je pôvodne vedená stredom ulice. To je veľmi nešťastné riešenie – v prípade havárie či opráv na ktorejkoľvek sieti by totiž bolo treba rozkopať stred frekventovanej ulice. Okrem zlého trasovania sietí je problémom aj chaos v ich organizácii. Chýba k nim potrebná dokumentácia, plány ulice nesedia s realitou a nájsť to správne potrubie či kábel je ozajstnou výzvou.

Rekonštrukcia ulice preto preloží celú infraštruktúru zo stredu ulice na jej okraje. V prvej fáze sme takto preložili južnú stranu a onedlho nás čaká časť severná. V poslednej fáze, keď už budú po stranách zavedené nové siete, odstavíme tie staré a odstránime ich zo stredu ulice. Cieľom je všetko prehľadne zorganizovať, čitateľne zakresliť do ľahko pochopiteľných schém a uľahčiť tak budúcu údržbu.

Káble v číslach
Pri rekonštrukcii vymeníme takmer 50 kilometrov kabeláže

  • Trolejový vodič = 2 350 m
  • Kábel pre verejné osvetlenie = 1 875 m
  • Káble slaboprúdu (Orange, SWAN, Benestra, Slovak Telekom) = 40 850 m
  • Káble silnoprúdu = 3 565 m

Naozaj veľké potrubia: čo bude s odpadom

Pod križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova, presne o päť a pol metra inde ako je označené v pôvodných plánoch, sa nachádza veľká sútoková komora, do ktorej sa zbiehajú tri veľké sútoky odpadu zo Starého mesta. Túto sútokovú komoru budeme podobne ako káble a potrubia vymieňať za úplne novú.

Od sútokovej komory vedie aj kanalizácia minimálne z predminulého storočia. Tá pokračuje celými Mlynskými nivami až ku Košickej, potom ďalej po Prievozskej a končí až vo Vrakuni v čističke. My budeme viesť novú kanalizáciu ulicou Mlynské nivy cez moderný kanalizačný zberač, čo je v podstate veľká sklolaminátová rúra o priemere až 180cm. Aktuálne sme s prácami už za polovicou ulice.

Potrubia v číslach
Pri rekonštrukcii vymeníme dva kilometre „rúr“

  • Vodovod = 475 m
  • Plynovod = 455 m
  • Kanalizačný zberač = 400 m
  • Dažďová kanalizácia = 694 m

Podzemný kruhový objazd: čo prinesie novej ulici

Okrem rekonštrukcie inžinierskych sietí budujeme približne v polovici ulice podzemný kruhový objazd, ktorý sa stane vôbec prvou podzemnou križovatkou na Slovensku. Jeho stavba nie je jednoduchá: v prvej fáze sme museli vyhĺbiť jamu hlbokú 15 metrov, čo predstavuje približne tri podzemné poschodia.

Ešte pred hĺbením bolo pritom potrebné vytvoriť po okrajoch budúcej križovatky tesniace a pažiace steny. V tejto hĺbke sme totiž pracovali pod úrovňou spodnej vody, ktorá by neizolovanú jamu zatopila.

Kruhový objazd pod ulicou Mlynské nivy výrazne zjednoduší dopravu v oblasti. Vďaka vyústeniam do Stanice Nivy, Twin City, parkovacieho domu aj projektu Mlynské Nivy-Košická a pohodlným výjazdom na ulicu Mlynské Nivy sa stane hlavným dopravným uzlom v lokalite, ktorý však nebude prekážať na úrovni ulice. Na povrchu zostane tak viac miesta pre zeleň, lavičky, chodníky a ďalšiu infraštruktúru, ktorá spríjemní život tým najdôležitejším: chodcom.

Nový bulvár snáď už čoskoro: čo nás ešte čaká

Počas celej rekonštrukcie uvažujeme nad tým, ako čo najmenej obmedziť dopravu na Mlynských nivách a predovšetým zachovať bezpečnosť chodcov, cyklistov aj motoristov. Pod ulicou sa pritom neustále stretávame s prekvapeniami, ktoré nám komplikujú postup a znižujú pohodlie pre všetkých, ktorí tu žijú a pracujú.

Po dlhých diskusiách s odborníkmi či mestom a zvážení všetkých faktorov opäť otvárame alternatívu dočasnej uzávery ulice v celej šírke, ktorá nielen zvýši bezpečnosť úseku, ale pomôže nám rýchlejšie vyriešiť množstvo prekážok a dokončiť tak nový bulvár v kratšom časovom horizonte.

Kombinácia stredom vedených sietí, havarijného stavu infraštruktúry, zlej dokumentácie a intenzity dopravy v lokalite je receptom na náročnú a zdĺhavú prácu plnú kompromisov. Keďže však chceme rekonštrukciu spraviť poriadne a v čo najkratšom čase, uzávera sa javí ako jediný správny krok k úspešnému výsledku pre všetkých – obyvateľov mesta, chodcov, cyklistov či vodičov.

Na Mlynských nivách budú vysadené desiatky stromov, ktoré na Nivách dlhé roky chýbali. Celkovo tak pribudne viac než sto.

Javor ohnivý (Acer ginnala)
Okrasná višňa (Prunus subhirtella) „Fukubana“
Gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) ´Skyline´
Gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos) ´Inermis
Agát biely (Robinia pseudoacacia) ´Bessoniana´
Lipa zelená (Tilia euchlora)

Po dokončení bulváru tu nájdete jeden pruh navyše pre každý smer, cyklotrasy, desiatky stromov, lavičky, nové zastávky autobusov a ďalšiu vybavenosť. Nie je to však len o tom, čo vidno na povrchu: niektoré riešenia možno vidieť nikdy nebudete, pretože budú po povrchom v podobe kvalitne postavenej a dobre zorganizovanej infraštruktúry, ktorej časti sú v súčasnosti staršie než 200 rokov.

Rekonštrukcia celej infraštruktúry v širšej oblasti nás bude stáť 40 miliónov eur, čo predstavuje iba priame náklady. Už na začiatku sme sa rozhodli pristúpiť k rekonštrukcii ulice vo väčšej miere ako bolo od nás požadované. Preto sa nevenujeme iba povrchovej úprave v podobe nového asfaltu či premaľovaných pruhov, ale riešime kompletnú obnovu technickej a dopravnej infraštruktúry a to pod povrchom cesty aj na povrchu. Všetko pritom realizujeme na vlastné náklady a na výsledok sa už teraz veľmi tešíme. Po ukončení prác mestu bezodplatne odovzdáme kompletne vynovenú ulicu s revitalizovaným okolím, doplnenú o novú autobusovú stanicu, ktorú si Bratislavčania jednoznačne zaslúžia.