Realitná expertka Sarah Welton: „Chceme ľudí naučiť žiadať zdravšie pracovisko”

Pre viac obsahuj skroluj nižšie
9. Február 2021

Sarah Welton je podpredsedníčkou organizácie IWBI, ktorá zastrešuje certifikáciu WELL– prestížny medzinárodný hodnotiaci systém a prvý štandard primárne zameraný na celkové posilnenie zdravia a komfortu ľudí na pracovisku prostredníctvom technického riešenia budov a dizajnu interiéru.Pri svojej návšteve bratislavskej centrály HB Reavis odovzdala projektu Twin City Tower certifikát WELL Gold ako prvému na Slovensku, vysvetlila detaily tohto hodnotenia a jeho význam nielen pre užívateľov budov, ale aj nájomníkov a developerov.

V rozhovore sa dočítate aj to, aké kritériá musia spĺňať budovy, ktoré certifikát WELL získajú, ako sa tento hodnotiaci systém odlišuje od iných certifikátov a prečo je vlastne dôležité, aby moderné kancelárske developmenty podporovali zdravie a pohodlie ľudí, ktorí v nich pracujú.

Študovali ste odbor verejné zdravie a urbanizmus. Prečo ste si vybrali práve túto kombináciu?

Pracovala som v oblasti realitného financovania a uvedomila som si, že rozhodnutia v oblasti realít sú značne ovplyvnené finančnými nástrojmi. Preto som chcela lepšie pochopiť, ako môžeme tento vplyv využiť tak, aby sa pri výstavbe myslelo aj na podporu zdravia a celkového komfortu užívateľov budov. To sa premietlo aj do WELL.

Ako by ste vysvetlili, čo je podstatou certifikácie WELL?

WELL poskytuje rámec na zlepšenie zdravia a užívateľskej skúsenosti s budovou prostredníctvom dizajnu. Navrhovanie, stavba a správa udržateľných budov majú obrovskú pridanú hodnotu z hľadiska energetickej efektívnosti aj komfortu užívateľov. Ak sú ľudia zdraví a cítia sa dobre, podávajú lepší výkon a sú celkovo spokojnejší.

Budovy ocenené certifikátom WELL sú šetrnejšie k životnému prostrediu, dokážu sa lepšie prispôsobiť budúcim zmenám a majú reálny vplyv na každodenné fungovanie ľudí, ktorí v nich trávia čas. Plnia tak z nášho pohľadu svoj základný účel – vytvárajú priestor, kde môžu ľudia pohodlne žiť, pracovať a hrať sa, pričom zároveň chránia a podporujú ich zdravie.

Pre koho má vlastne význam, že budova je ocenená týmto certifikátom?

Vnímam to ako trojstrannú komunikáciu. Prvú skupinu tvoria užívatelia priestoru oceneného certifikátom WELL – pre nich je dôležitá najmä optimalizácia skúsenosti, ktorú majú s danou budovou. 

Druhou skupinou sú majitelia priestoru. Tí sa zase snažia maximalizovať hodnotu budovy vďaka vyššej miere obsadenosti, vyšším nájmom a lepšej odolnosti. 

Po tretie tu máme investorov a organizácie, ktoré priestory využívajú. Táto skupina chce maximalizovať hodnotu svojej investície, takže budova musí starnúť čo najpomalšie. Práve posledný spomenutý faktor má veľký vplyv na tvorbu trvácich riešení pri navrhovaní a prevádzke budov.

Spomeniete si na zaujímavé príklady, keď bola certifikácia WELL použitá v praxi na zlepšenie konkrétneho problému?

V Spojených štátoch amerických nemáme uzákonenú materskú dovolenku, takže keď sa žene narodí dieťa, v mnohých prípadoch si musí minúť celú dovolenku a následne sa vrátiť do práce. A to je v mnohých prípadoch už dva týždne po pôrode. Keď sa naša firma snažila získať certifikát WELL, zaviedla trojmesačnú rodičovskú dovolenku a vyčlenila miestnosť pre dojčiace matky s nemocničnou odsávačkou mlieka. 

Keďže v New Yorku nie je na realitnom trhu miesta nazvyš, IWBI miestnosť zariadil tak, aby sa dala použiť aj na iné účely, napríklad na oddych, meditáciu či telefonovanie, samozrejme, keď ju práve nepotrebuje niektorá z matiek.

Takže vnútorná politika firmy je tiež dôležitou súčasťou certifikácie…

Určite áno. Tretina parametrov WELL sa týka dizajnu budovy, tretina prevádzky budovy a tretina organizačnej politiky a politiky budovy.

Twin City Tower ako jediná budova na Slovensku získala certifikát WELL.

Spomenuli ste, že tretina požiadaviek sa priamo týka firiem, teda nájomníkov. Ako to funguje?

Na WELL sa môžeme pozerať z dvoch uhlov pohľadu – máme tzv. WELL Core certifikáciu pre samotnú budovu a WELL certifikáciu, pri ktorej sa berie do úvahy aj prístup nájomníkov. Dobrým príkladom je zákaz fajčenia. Povedzme, že som vlastníkom budovy, a hoci v nej nesídlim, môžem v nej zakázať fajčenie.

Nájomníci nie vždy vedia ovplyvniť všetky prvky súvisiace s dizajnom budovy, pretože sa sťahujú do hotového priestoru. Práve preto umožňujeme takzvanú alternatívnu cestu k splneniu podmienok, takže potenciálni klienti sa môžu flexibilne rozhodnúť, či sa chcú uchádzať o úplnú certifikáciu svojich priestorov.

Twin City Tower získala certifikát WELL Core pre samotnú budovu. Je na rozhodnutí nájomníkov, ako naložia so svojimi priestormi, ale veríme, že si uvedomujú, akú pridanú hodnotu má sídlo v budove ocenenej certifikátom WELL. Napríklad Amazon ako významný nájomník požiadal o inštaláciu kobercov s nízkym obsahom VOC, z ktorých sa nevyparujú škodlivé chemikálie.

Nivy Tower tiež ašpiruje na certifikát WELL pre budovy a pripravujú sa ďalšie prvky pre nájomníkov, ktorí by chceli získať certifikát WELL pre svoje kancelárie.

V akom štádiu výstavby môže budova získať WELL?

Certifikát sme vytvorili tak, aby sa dal flexibilne použiť na všetky typy budov v akomkoľvek štádiu výstavby. Ak sa pri stavbe budovy myslí na parametre WELL už v štádiu návrhu, projekt tým získa viac možností, ale keďže mnohé parametre súvisia s prevádzkou a firemnou filozofiou, WELL môžu získať aj budovy, ktoré už stoja.

Opierate sa pri hodnotení a nastavovaní jednotlivých kritérií aj o konkrétne vedecké poznatky a dáta?

Základom štandardu WELL je sedemročný výskum založený na dôkazoch a peer review – v digitálnej verzii štandardu sú uvedené všetky citácie. Parametre WELL sú tiež prepojené s údajmi o globálnej záťaži chorobami, vďaka ktorým si nájomníci a vlastníci môžu vytvoriť jasnú stratégiu, ak sa zameriavajú na konkrétne rizikové faktory či zdravotné problémy.

Parametre WELL sme tiež zosúladili s cieľmi udržateľného rozvoja OSN, takže firmy môžu naraz splniť ciele v oblasti udržateľnosti aj tie, ktoré súvisia so zdravím a pohodou zamestnancov.

Aký je rozdiel medzi certifikáciou WELL a inými podobnými štandardmi?

Certifikáty LEED, BREEAM či Green Star naštartovali diskusiu o dizajne udržateľných budov. WELL je výsledkom prirodzeného vývoja – je súčasťou „druhej vlny udržateľnosti“, v rámci ktorej podporujeme a zlepšujeme pracovné prostredie tak, aby sme pomohli ľuďom.

V čom je potom WELL z vášho pohľadu výnimočný?

WELL je jediná norma, ktorá sa zameriava na zdravie a pohodlie ľudí v budove. Nejde len o zoznam, v ktorom si odškrtávame jednotlivé položky, napríklad funkčný dizajn. Spolupracujeme s externými odborníkmi, ktorí testujú kvalitu vzduchu, vody, svetla, zvuku a ďalšie parametre, aby sme si overili, či ich objekt skutočne všetky spĺňa.

Vďaka týmto údajom tiež môžeme upravovať kritériá, aby sme optimalizovali jednotlivé priestory. Vďaka zberu údajov o budove a nájomníkoch môžeme zlepšovať existujúce stratégie a vytvárať pre ľudí stále lepšie priestory.

Umenie je súčasťou hodnotenia WELL a v Twin City Tower je ním aj socha Michala Uhera.

O certifikát WELL sa usilujú tisícky projektov po celom svete. Myslíte si, že budúci nájomníci si začínajú uvedomovať, prečo je dôležité, aby sa zamestnanci cítili dobre?

Situácia sa určite zlepšuje, čiastočne aj vďaka generácii mileniálov, ktorá žiada lepšie pracoviská. Ľudia však nie vždy vedia, čo majú žiadať. Mnohí prídu ráno do práce a vôbec si neuvedomujú, že kancelária nijako nepomáha ich zdraviu, pocitu pohody či produktivite. 

Mojím cieľom je poskytnúť ľuďom informácie, aby mohli žiadať lepšie pracoviská, a dať developerom správne nástroje, aby vytvárali kvalitnejšie priestory, ktoré budú podporovať ľudské zdravie. Mnohí poprední developeri, napríklad HB Reavis, si uvedomujú túto zodpovednosť už vo fáze návrhu budovy, a vytvárajú tak kvalitné budovy a pracoviská.

Štandard WELL pozostáva z rôznych parametrov, ako sú kvalita svetla alebo úroveň hluku, ktoré sa v procese certifikácie monitorujú. Podľa čoho sa rozhodujete, ktoré prvky začleniť do štandardu?

Súčasťou nášho tímu pre rozvoj štandardu sú experti z rôznych oblastí. Tí  v spolupráci s ďalšími poradcami jednotlivé hodnotené prvky vyberajú a vytvárajú metodológiu, pomocou ktorej sa dajú merať a následne hodnotiť. 

Okrem toho je v rámci WELL priestor pre beta parametre navrhnuté na základe aktuálnych výskumov a nových stratégií v oblasti zdravia zamestnancov, ktoré sa nakoniec môžu stať pevnou súčasťou štandardu. S týmito kritériami občas prichádzajú aj jednotlivé projektové tímy.

Chceli by ste niečo dodať na záver?

Veľmi ma teší, akú širokú škálu produktov a služieb HB Reavis ponúka. Oceňujem najmä to, akí ste inovatívni pri riešení fitoutov, správy aktív, analýze údajov a obsadenosti vašich budov. Teší ma, že môžem spolupracovať s takým progresívnym a inteligentným tímom.