Začíname s prvou fázou revitalizácie Medickej záhrady.

Medická záhrada, jeden z najobľúbenejších mestských parkov v Bratislave, sa po dlhých rokoch konečne dočkala zaslúženej revitalizácie.
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
5. Máj 2021

Do jej obnovy sa púšťa HB Reavis v spolupráci so Starým Mestom, fondom architekta Weinwurma, Pamiatkovým úradom a renomovanou krajinnou architektkou Tamarou Reháčkovou. Revitalizácia bude rozdelené do viacerých fáz. V prvej fáze realizovanej v tomto roku HB Reavis zrevitalizuje približne 1.000 m2 chodníkov, 100 metrov zapustených obrubníkov a aj kamenný, pieskovcový obklad fontány. Na práce nadviaže aj Staré Mesto, ktoré do projektu aktívne vstupuje a od samotného začiatku procesu na revitalizácii participuje. Mestské služby sa pustia do rekonštrukcie lavičiek a mobiliáru, vrátane odpadkových košov a samotnej výsadby zelene.

Nechali sme vyrobiť 4 000 drevených latiek, ktoré sa následne nainštalujú na lavičky. Už nebudú biele, ale v prírodnej farbe. Farbu zmení aj kovová konštrukcia lavičiek – z bielej na antracitovú. Samozrejme, všetky zmeny sú konzultované a odobrené Krajským pamiatkovým úradom,“ približuje vedúca oddelenia životného prostredia p. Anna Calpašová.

Návrat k lepšiemu

Cieľom revitalizácie je zvýšiť jej celkovú estetickú kvalitu. Obnovou prejde aj Labutia fontána, jeden z najvýraznejších architektonických prvkov záhrady, ktorá sa nachádza priamo na hlavnej kompozičnej osi. V prvej fáze bude vyčistený kamenný pieskovcový obklad aj s výmenou či prípadnou rekonštrukciou poškodených častí dlažby, ktorá fontánu obklopuje.

“Posledné roky meníme kedysi zanedbanú priemyselnú lokalitu Mlynských nív na novú, živú mestskú štvrť Nové Nivy, ktorú postupne revitalizujeme. Medická záhrada, ako náš bezprostredný sused a obľúbený verejný priestor, si potrebnú revitalizáciu naozaj zaslúži, preto sme veľmi radi, že vieme priložiť ruku k dielu a postupne prinavrátiť záhrade kvalitu, ktorá zodpovedá jej kultúrno-historickému významu,” doplnil René Popik, CEO HB Reavis Slovakia.

 Ďalšou z úprav je obnova centrálneho kvetinového záhonu, kde HB Reavis vymení existujúci obrubník za skrytý oceľový a úpravami prejdú aj výsadbové plochy, aby sa na mieste mohla následne vysadiť nová zeleň. Tú vysadí a bude mať vo svojej správe MČ Staré Mesto. Staré tuje, ktoré nezvratne poškodili škodcovia, nahradí cezmína japonská. „Je odolnejšia nielen voči škodcom, aj klimatickým zmenám,“ uzatvára p. A. Calpašová.

 

Foto: Sergey Egorov, Tosha11 istock.com a Barbora Jančárová