Mlynské nivy časť druhá: Rozdiel je vidieť

Pre viac obsahu skroluj nižšie
11. November 2020

Pri pohľade na ulicu Mlynské nivy v roku 2016 a 2020 je vidieť rozdiel na prvý pohľad. Mnohí už možno aj zabudli na starú lávku ponad cestu a koľaje, ktoré už nikam neviedli. A rovnako vidieť rozdiel medzi tým, ako vyzerali Nivy pred 20 rokmi a dnes. Pribudlo obľúbené Twin City, najvyššia budova Slovenska Nivy Tower a blíži sa aj otvorenie Stanice Nivy. Bez nových chodníkov, ciest, trolejového vedenia, cyklotrás či svetelnej signalizácie a zelene by sa však táto ulica nemohla stať plnohodnotným mestským bulvárom, ktorý prepája dôležité časti mesta – historické centrum s tým moderným. Dobre premyslené riešenie vie byť dôkazom, že aj takýto významný dopravný uzol sa môže stať fungujúcim a estetickým priestorom. 

Podzemný kruhový objazd – lepšia doprava a viac miesta pre chodcov

Prvý podzemný kruhový objazd na Slovensku je dnes je už prakticky hotový. Vďaka tomuto dopravnému vylepšeniu a jeho umiestneniu pod zemou, sme získali viac miesta pre zeleň, priechody a ďalšiu infraštruktúru, ktorá má slúžiť chodcom a cyklistom. Zároveň však umožní autám otočenie sa alebo odbočenie bez toho, aby sa navzájom blokovali s protiidúcimi vozidlami. Plynulosť dopravy, vitaj!

Prvý podzemný kruhový objazd pod ulicou Mlynské nivy.

Kruhový objazd plánujeme spojazdniť až s otvorením Stanice Nivy na budúci rok. Na Nové Nivy prinesie odľahčenie dopravy, pretože jej časť sa prirodzene odsunie pod povrch ulice. Vjazdy a výjazdy budú ústiť do podzemnej garáže Stanice Nivy a v budúcnosti tiež do podzemných garáží okolitých projektov.

Aby sa to však dalo uskutočniť, bolo treba kopať hlboko

Zhruba 13 metrov, čo sú v podstate tri podlažia, kedy sa dostávame pod úroveň spodnej vody. Preto bolo nutné dobudovať ďalšie tesniace a pažiace steny, aby nám stavebnú jamu nezatopilo.

Počas výstavby kruhovej križovatky sme použili približne 5 000 m3 betónu, 1 200 ton výstuže a vyviezli približne 1700 tatroviek pieskov (čo je objem cca. 25-tisíc m3).

 Výstavba prvého podzemného kruhového objazdu na Slovensku, ktorý sa nachádza približne v polovici rekonštruovaného úseku ulice, prebiehala v troch etapách:

  • Výstavba južnej časti podzemného kruhového objazdu (časť pri Twin City C a Továrenskej ulici)
  • Pokračovalo sa tzv. „krčkom“ na severe, ktorý zabezpečí podzemné prepojenie do Stanice Nivy
  • Vyhĺbenie a vybudovanie najväčšej strednej časti kruhového objazdu vrátane dvoch nájazdových rámp
Budovanie prvej časti podzemnej kruhovej križovatky.

Každá etapa prebiehala technologicky podobne:

  • vybudovali sme pažiace a tesniace steny
  • vykopali jamu (hĺbka cca. 13 metrov, t.j. -3 podlažie)
  • odčerpávali vodu, pretože sa stavba nachádzala pod úrovňou spodnej vody
  • vybetónovali pilóty a základovú dosku, steny a stĺpy
  • vybetónovali stropnú dosku (svetlá výška je cca. 4 metre)
  • priestor nad doskou sme zasypali a teraz cez neho vedú siete (odpad, káble, rúry…)
  • vytvorili sme povrchy, cesty a dôležité – pribudla zeleň

“Rekonštrukcia ulice Mlynské nivy bola výzvou z viacerých dôvodov, či už kvôli jej zanedbanosti, nepresným záznamom, kde sa čo nachádza, ale aj kvôli svojej komplexnosti. O to viac náš teší výsledok, ktorý sa nám v spolupráci s magistrátom podarilo docieliť, vďaka čomu prinášame moderný mestský bulvár, ktorý bude slúžiť všetkým ľuďom, ako aj celému mestu.”

Jakub Gossányi, šéf developmentu HB Reavis.


Zmeny k lepšiemu

S výmenou vedenia mesta v roku 2019, prišli do projektu viaceré zmeny. Okrem uzávery ulice pre automobilovú dopravu a MHD začiatkom roka, magistrát navrhol viacero vylepšení, ktoré sme privítali, zapracovali do projektu a zvýšené náklady vzali na seba. Keďže išlo o zmeny, ktoré sa týkali niektorých už zrekonštruovaných častí, ako aj o zmeny v projekte, boli nutné ďalšie a nové papierovačky. Aj tým sa rekonštrukcia ulice predĺžila do jesene 2020. Tento termín sa nám však aj napriek koronakríze podarilo dodržať.

Aby bola ulica pre chodcov prívetivejšia a bezpečnejšia, pristúpili sme k rozšíreniu chodníkov zo 4,2 metra na 5,5 metra. Po novom získal rekonštruovaný úsek ulice tri svetelne riadené priechody pre chodcov, v jej strede a na oboch koncoch. Jeden je celkom nový priechod pri križovatke Mlynské nivy – Košická.

Zmenilo sa aj riešenie cyklotrasy. Cyklisti budú môcť po novom využiť obojsmerný pás na severnej strane ulice, kompletne oddelený od okolitej dopravy. Stále však budú môcť využiť aj chodník so združenou dopravou na južnej strane. Oba sa spoja zhruba v strede ulice v samostatnom priechode pre cyklistov so svetelnou signalizáciou.  

Nad cestami a chodníkmi však treba uvažovať koncepčne. Okrem novej cyklotrasy na Mlynských nivách a Páričkovej riešime aj jej ďalšie napojenie na trasy smerom na východ mesta. Na križovatke Mlynské nivy – Košická – Svätoplukova sa preto plynulo napojíte na pokračovanie plánovanej cyklotrasy po ulici Mlynské nivy poza Nové Apollo a ďalej.

Na ulici Mlynské nivy a v okolí sme spravili:

·       takmer 4,2 km nových asfaltových jazdných pruhov

·       vyše 1,3 km nových betónových ciest

·       vyše 1,2 km nových asfaltových chodníkov

·       vyše 2,2 km nových kamenných chodníkov

·       takmer 1,3 km nových cyklociest

·       dokopy až 181 nových cyklostojanov

150 stromov pre krajšiu a živšiu ulicu

Do celej oblasti pribudne oveľa viac zelene. Práve tá tejto časti mesta dlhé roky chýbala. V celom okolí vysadíme vyše 150 stromov, pričom v stredovom pruhu ulice ich bude vysadených viac ako 30. Spolu s terénnymi vlnami stromy vizuálne oddelia dopravný tok na ulici a celú ulicu pocitovo spríjemnia.

Medzi mnohé vylepšenia patrí aj premena štandardne betónových ostrovčekov na kúsky infraštruktúry so zeleňou rôznych druhov. Na ulici tak pribudnú pásy levandule, či časti s trsmi ozdobných tráv. Zlepšením sú určite aj betónové pruhy pre autobusy (namiesto pôvodných asfaltových), vďaka ktorým predídeme vyjazdeným koľajám. Z betónu sme spravili aj vozovku pred križovatkami, kde sa najčastejšie asfalt zvykne „vlniť“. Takto bude mať cesta oveľa vyššiu kvalitu a tiež dlhšiu životnosť.

 Stromy, ktoré uvidíte na ulici Mlynské nivy:

• Acer ginnala: min. 3,5-4 m, 15ks

• Prunus subhirtella „Fukubana“: min. 3,5-4 m, 13ks

• Gleditsia triacanthos ´Skyline´: 4,2 m, 82ks

• Gleditsia triacanthos ´Inermis: 2,4 m, 30ks

• Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´: 2,4 m, 9ks

• Tilia euchlora: 4,2 m, 5ks

Mestský bulvár, ktorý si Bratislava zaslúži

Z čisto ekonomického pohľadu by bolo určite jednoduchšie vyriešiť 500-metorvý úsek ulice Mlynské nivy iba klasickým preasfaltovaním a premaľovaním čiar. To by však zďaleka nebolo dostatočným riešením pre modernú štvrť a jej dobré fungovanie. A práve na ňom na záleží.

„Nové Nivy, to nie je iba Stanica Nivy či nový bulvár Mlynské nivy, ide o celkom nové srdce Bratislavy. Preto nám záleží na tom, aby sa tu ľudia jednoducho cítili dobre. Perfektná dopravná dostupnosť aj obsluha, mix obyvateľov aj pracujúcich a priateľský prístup k cyklistike, MHD a životnému prostrediu z Nových Nív už dnes robia štvrť pre každého, kto si chce užiť plnohodnotný, moderný život v meste. Ostatne, svedčí o tom aj Breeam Communities International, certifikát, ktorý Nové Nivy získali ako jedna z mála zón na svete. Rozvoj Bratislavy tak jednoznačne radí medzi tie svetové.“

René Popik, CEO HB Reavis Slovakia.

Okrem časti ulice Mlynské nivy rekonštruujeme aj ďalšiu okolitú infraštruktúru, ulice Šagátova, Páričkova, Svätoplukova a časť Karadžičovej, Továrenskej, Chalupkovej a Košickej. Pokladáme nové cesty, chodníky, obrubníky, zeleň aj autobusové zastávky. Všetko na naše vlastné náklady, spolu v hodnote vyše 40 miliónov eur.

Po dva a pol roku spolupráce s magistrátom prinesieme celkom nový štandard. Štandard mestského bulváru poskytujúci maximálny komfort pre všetkých – obyvateľov, chodcov, cyklistov i cestujúcu verejnosť, s množstvom stromov a zelene, ktorá v oblasti doposiaľ nebola.