Coworking sa stáva vo svete novým normálom. Nezaostávajú ani Nové Nivy

Pre viac obsahu skroluj nižšie
23. September 2021

Coworking už nie je len miestom pre freelancerov. Za posledné obdobie sa pretransformoval do formy, ktorá skôr pripomína životný štýl. Z provizória a alternatívy práce z domu či kaviarne sa tak vykľul omnoho mohutnejší koncept. Miesto pre nerušenú prácu je len bonusom, podstatné sú komplexné možnosti „pod jednou strechou“, dynamické prostredie aj stimulujúci kolektív.

„Coworking ponúka jeho členom množstvo výhod, napríklad je nimi priamy prístup k rôznym vzdelávacím programom a mentoringu, právnej, daňovej podpore a podpore financovania. Samozrejme prináša aj priestor na kolaboráciu s tímom, networking, sústredenú prácu a možnosti získavania nových klientov,“ vraví Filip Valušiak – Head of HubHub & Qubes, ktorý sa k HubHubu pridal pred rokom ako Group Community and Partnership manager, kde sa venoval strategickým partnerstvám a komunite.

Útočisko začínajúcich firiem

Zdieľané pracovné priestory sú dnes tiež domovom začínajúcich firiem, špecializovaných tímov veľkých spoločností, výskumných inštitúcií aj korporátov. Do niektorých môžete zavítať takmer kedykoľvek. Iné majú pre výber klientov pomerne prísne kritériá. V nastupujúcej dobe hybridnej práce tiež dokážu ponúknuť alternatívu pre ľudí, ktorí hľadajú zmenu aj pri práci na diaľku.

Popularita tohto konceptu nerastie len na Slovensku, ale všade vo svete. Podľa reportu portálu Business Wire očakáva USA jeho nárast za rok 2021 na 8,14 miliárd pri ročnom tempe rastu 2,1 %. Dopomohla tomu koronakríza spôsobená pandémiou. Tá narušila zvyčajný kancelársky život zaužívaný staršími generáciami.

Mnohí ľudia ostali uväznení vo svojich domovoch, pri rodine či deťoch, ktoré si, aj keď neúmyselne, uzurpovali pozornosť a odťahovali človeka od práce. Sústrediť sa mohlo byť pre týchto ľudí umením. Aktuálna situácia tak poukázala na nezlomné prekážky, ktoré so sebou práca z domu prináša, no aj na riešenia v podobe zdieľaných pracovných priestorov.

Práve coworkingové priestory riešia viaceré úkony oveľa účinnejšie, než štandardné kancelárie, pretože dokážu reagovať rýchlo a flexibilne na novinky v pracovných trendoch. Časť rastu popularity týchto flexibilných kancelárií sa prikladá aj rastu startupového sektora, podnikaniu mimo hraníc domovských krajín, rozvoju digitálnych technológií, nástrojov a možností internetového priestoru.

Na stúpajúci trend upozorňujú aj reporty pozorujúce zmeny v správaní firiem a ich zamestnancov. Rast je spôsobený tiež spoločnosťami, ktoré obnovili svoju činnosť a prispôsobili sa novému normálu, pričom sa zotavujú z dopadov pandémie, ktorá viedla k obmedzujúcim opatreniam, vrátane sociálneho dištancovania, práce na diaľku a ukončenia komerčných aktivít, ktoré následne spôsobili aj ťažkosti operatívy.

Adaptácia v dynamickej aktuálnej situácii

Zmenám na základe pandémie sa však nevyhli ani coworky. Tie nastali vo viacerých leveloch, tvrdí Valušiak. „Zmenilo sa ponímanie toho, pre koho je vlastne cowork určený. Nie sú to len freelanceri, startupy a malé firmy, ale aj veľké korporácie, ktoré niekam potrebovali vyslať svoje tímy. Na druhej strane, rýchlejšie a flexibilnejšie vedeli na situáciu reagovať aj rôzni klienti.“

Transformácie sa dočkali tiež zaužívané komunitné raňajky a podujatia. „Viac sa dbalo na hygienické opatrenia, komunitné raňajky boli, ale v balíkoch. Cvičenie jogy sa z Prahy streamovalo do ostatných coworkov, aby sa ho mohli v bezpečí zúčastniť všetci,“ opisuje situáciu z priestorov kancelárií HubHub, ktoré sú lokalizované vo všetkých krajinách V4 a Anglicku.

HubHub Cowork môžete momentálne nájsť v dizajnových priestoroch Twin City v Bratislave s rozlohou 2390 metrov štvorcových a 280 členmi. Okrem tohto miesta pribudol aj jeden ďalší, ešte väčší. Trojpodlažné flexibilné kancelárie sa nachádzajú v srdci novovznikajúcej business štvrte v rámci Bratislavy, v Nivy Tower. Jeho obhliadku si môžete dohodnúť aj v týchto dňoch.

Zdieľané pracovné priestory sa tak stali akými novým dočasným štandardom, ktorý tu možno s nami ostane už nastálo. Ponúka totiž kratšiu, respektíve mesačnú výpovednú lehotu pre prípad potreby rýchlej zmeny aj flexibilné priestory. „Dopyt po coworkoch sa vrátil na čísla spred pandémie.“

Non-stop v práci

Pandémia jeho popularite jednoznačne pomohla, no frend flexibilného pracovného priestoru a času sa kreoval počas majoritnej časti posledného desaťročia. Mnohé zo spoločností vlastných zamestnancov vedú k modulárnej pracovnej dobe. Nakoľko sa často jedná aj o korporáty, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách, cowork im pomáha prekonať skoky v rôznych časových pásmach. Skrátka, tento koncept prebral vedenie nad klasickým kancelárskym pracovným životom, ktorý bol viazaný od 9:00 do 17:00. Dnes sme v práci vďaka technológiám non-stop, a preto prevláda snaha vytvoriť čo najpríjemnejšie pracovné priestory.

„Coworking už dávno nie je len o flexibilnej stoličke a káve. Jeho kultúra sa oveľa viac zameriava na možnosti kolaborácie, inovácie a rast spoločností, ktorú sú jeho súčasťou. Flexibilita už dávno nie je len pre cieľové skupiny, ktoré som už spomenul, nie je pre malé podniky a startupy. Zamestnanci ju chcú pocítiť všeobecne, stretávať dynamickú komunitu. Aj korporátni pracovníci potrebujú mať pocit, že niekam patria. Že sú súčasťou niečoho väčšieho, a preto im komunita v HubHub vyhovuje,“ objasňuje Valušiak.

Vo vyťaženosti, v ktorej sa nachádzame, je absolútne kľúčovým prvkom „deep work“, kedy je človek počas svojej činnosti maximálne sústredený. Zväčša tento stav netrvá dlho, no v momente, keď sa ho človeku podarí dosiahnuť, jeho produktivita masívne stúpa. Ten je v týchto priestoroch možné dosiahnuť pomerne bezproblémovo vďaka obdobnému nastaveniu komunity.

Možnosti, ktoré inde nenájdete

Bar a podujatia už nie sú zďaleka všetko, čo ľudí do coworkov láka. Ďaleko nad rámec základných služieb ide aj HubHub, ktroý prináša komplex možností pod jednou strechou, ktoré takmer baťovsky pomáhajú jednotlivcom aj tímom rozvíjať sa.

Pre členov HubHub sú k dispozícii služby, ktoré nemajú ani zamestnanci mnohých veľkých firiem – jedná sa napríklad o právny servis, zľavu na jedlo v okolitých prevádzkach či mentoring a konzultácie v rôznych oblastiach.

“HubHub je súčasťou HB Reavis family, čo nám dáva unikátnu pozíciu na trhu. Naši členovia s nami môžu kontinuálne a plynule rásť. Máme pomerne silné spolupráce s lokálnymi partnermi z oblasti technológií, ale aj vzdelávania či neziskových organizácií a miest. Jednoducho, každý, kto je našou súčasťou, disponuje pomerne slušným potenciálom pre získanie kolaborácií rôzneho typu.“

Členovia coworkov najčastejšie vyhľadávajú práve možnosti vzdelávania sa a interakcie s inými členmi a to je presne to, čo HubHub ponúka medzinárodne.

Benefitom je samotný dizajn pracovných priestorov a lokalita. Pre svojich členov sa snaží sprístupniť najnovšie technologické riešenia a príjemný priestranný dizajn s masívnymi oknami a dostatkom denného svetla. „Výber nájomcov HubHub je kurátorsky sledovaný, výber firiem podlieha vnútornej kultúre, na základe ktorej následne vzniká príjemná atmosféra, pretože firmy spolu vedia fungovať a pomáhať si navzájom. Nazvime to zdravým biznisovým ekosystémom,“ uzatvára Head of HubHub & Qubes.

Hubhub je medzinárodná sieť coworkingov s dlhoročnou tradíciou. Nájdete ich v Bratislave, Prahe, Budapešti, Varšave a Londýne, čím umožňuje svojim členom pracovať z rôznych miest sveta. Pod jednou strechou ponúka možnosť súkromia a vlastného pracovného priestoru v kombinácii so sociálnou interakciou.

Medzi jej bonusy platí široké zázemie v rôznych oblastiach podnikania, potenciál nadviazania kolaborácií či získania nových klientov a nespoplatnené poradenstvo. Okrem pracovných udalostí sa v priestoroch HubHub konajú aj pravidelné komunitné podujatia.

Qubes je sesterským riešením HB Reavis pre scale-up a rastúce spoločnosti. Tie ponúkajú nájomcom servisované pracovné priestory s plným moderným vybavením. Samozrejmosťou je možnosť krátkodobého prenájmu a možnosť kedykoľvek zmeniť veľkosť prenajímaných kancelárií.