Detaily k uzávere ulice Mlynské nivy

Ako sme pred časom informovali, v úzkej spolupráci s novým vedením mesta a všetkými dotknutými stranami pristupujeme k uzávere úseku ulice Mlynské nivy medzi ulicami Karadžičova a Svätoplukova.
Pre viac obsahu skroluj nižšie
30. Január 2019

Podľa plánu nastanú tieto zmeny:

ulica Mlynské nivy sa začne od 15.2.2019  kompletne uzatvárať pre automobilovú dopravu a MHD,

trasy pre peších ostanú zachované,

alternatívne trasovanie MHD povedie cez Páričkovu ulicu, ktorá bude prejazdná v oboch smeroch,

Páričkova ulica bude pre autá neprejazdná v časti výstavby projektu Stanica Nivy.

Ako bude vyzerať doprava v zóne počas uzávery?

MHD

Na základe diskusií pracovnej skupiny a taktiež dopravného modelu vyplynulo, že viesť MHD dáva zmysel po Páričkovej. V zóne Nové Nivy budú teda z pohľadu MHD najzásadnejšie obchádzkové trasy viesť po tejto ulici.

Z tohto dôvodu bude Páričkova pre osobnú automobilovú dopravu neprejazdná v časti popri stavbe Stanica Nivy. Výnimkou budú vozidlá MHD, taxíky, vozidlá bezpečnostných zložiek, odpadového hospodárstva a vozidlá zabepečujúce výstavbu autobusovej stanice.

Cez Páričkovu ulicu budú jazdiť linky č. X72, 50, 205

Linky č. 88 a č. 21 končiace pri bývalej autobusovej stanici zostanú bez zmeny.

Na Páričkovej ulici vzniknú dve nové zastávky MHD v oboch smeroch – pri budove VÚB Banky (Autobusová stanica) a pri križovatke so Svätoplukovou ulicou (Cvernovka).

Viac o zmenách v MHD nájdete na webe dopravného podniku a stránkach mesta.

Mapu si môžete stiahnuť tu.

Z dôvodu týchto zmien bude parkovanie na ulici Páričkova dočasne zrušené.

Pre majiteľov bytov máme pripravenú čiastočnú kompenzáciu – náhradné bezplatné parkovanie v CBC 1 a CBC 3 vo večerných hodinách od 18:00 do 7:30 a neobmedzene počas sviatkov a víkendov. 

O systéme parkovania budeme majiteľov bytov na Páričkovej ulici informovať:

na osobnom stretnutí v kine Nostalgia, ktoré pripravujeme v spolupráci s mestom

presné inštrukcie nájdu aj vo svojich poštových schránkach v najbližších dňoch

Náhradné dočasné parkovanie je určené pre majiteľov bytov a ľudí s trvalým pobytom na ulici Páričkova 2 – 21 a Budovateľská 1 a 2. Počet parkovacích miest je limitovaný.

Chodci

Pre peších sa takmer nič nemení. Pripravené sú obchádzkové trasy a značenia pre pohodlný prístup na náhradnú Stanicu Bottovu, budovy VÚB, či komplexu Twin City a do centra mesta.

Počas uzávery bude pozdĺž ulice Mlynské nivy priechodná iba jedna časť chodníka popri Twin City v úseku od Karadžičovej po križovatku Košická – Svätoplukova.

Prechod naprieč uzavretou ulicou bude možný v mieste bývalej zastávky MHD. Vznikne tu značený koridor, ktorý bude zároveň spojkou medzi novozniknutými zastávkmi MHD na ulici Páričkova a Stanicou Bottova.

Na Svätoplukovej ulici bude naďalej uzavretá časť chodníka popri stavenisku novej autobusovej stanice. Jeho pokračovanie bude na druhej strane ulice s pokračovaním na Košickú ulicu.

Mapu si môžete stiahnuť tu.

Vodiči áut

V súvislosti s uzáverou ulice Mlynské nivy a obchádzkovými trasami MHD platia pre vodičov nasledujúce zmeny:

ulice Mlynské nivy a Páričkova budú pre individuálnu automobilovú dopravu neprejazdné v oboch smeroch

obchádzková trasa smerom do aj zo Starého Mesta bude vedená po Landererovej ulici

ruší sa spojenie ulice Páričkova s ulicami Revúcka a Pavlovovej

rezidenti sa do zóny 500 bytov dostanú z ulice Svätoplukova

Vodičom odporúčame používať navigačné aplikácie ako WAZE, Google maps a Sygic, v ktorých budú zapracované dopravné obmedzenia.

 

Situácia križovatky Páričkova  – Svätoplukova

Z dôvodu zavedenia MHD do ulice Páričkova sa v úseku mení hlavná cesta.

Buďte prosím opatrní a rešpektuje dopravné značenie.

Situácia križovatky Svätoplukova – Košická

Z ulice Mlynské nivy do ulice Košická vyúsťuje výjazd autobusov z náhradnej Stanice Bottova.

Buďte prosím opatrní pri prejazde z ulice Svätoplukova.

Situácia križovatky Mlynské nivy – Karadžičova

V smere do Karadžičovej, z Dostojevského radu, prejazd okolo ostrovčeka. Odbočenie možné iba vľavo, na Malý trh.

Zaraďovanie do pruhov od zastávky MHD na Dostojevského rade.

Mapu križovatiek si môžete stiahnuť tu.

Cyklisti

Cyklistom bude aj naďalej prístupná Páričkova ulica, na ktorej bude jazda obojsmerne povolená tak ako doteraz.


Vďaka celkovej uzávere vieme efektívnejšie hĺbiť podzemný kruhový objazd, či pracovať na prekládke sietí a doručiť tak mestu kompletne zrekonštruovaný budúci bulvár Mlynské nivy.

Uvedomujeme si, že najbližší polrok bude pre všetkých namáhavý. Urobíme však všetko pre to, aby zníženie komfortu bolo čo najmenšie. Vo finále sa všetci môžeme tešiť na kvalitne zrekonštruované ulice s množstvom zelene, nové chodníky a nové cyklotrasy, ktoré v zóne doteraz neboli.

Ďakujeme vám za ústretovosť. #spolocnetozvladneme