Mapa zelene na Nivách: Nové zelené plochy menia kvalitu celej štvrte

Bratislava sa v rebríčkoch zaraďuje medzi najzelenšie mestá na svete. Napriek tomu má veľa obyvateľov pocit, že zelene je v meste nedostatok. Možné vysvetlenie je, že hlavné mesto síce má zelené plochy, no tie nedostatočne plnia svoju funkciu. Prečítajte si, aká zeleň vzniká v zóne Nové Nivy a prečo je dôležité nad ňou uvažovať z hľadiska funkčnosti. Okrem toho vám prinášame prehľadnú mapu dvanástich zelených miest novovznikajúcej štvrte, kde budete môcť plnohodnotne tráviť čas.
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
30. Január 2020

Nivy boli dodnes dlhodobo zanedbanou industriálnou zónou, v ktorej by ste našli iba jeden druh vegetácie: náletovú zeleň. Tá však mestu nič nedáva, skôr naopak: má často veľa alergénov, láme sa alebo je zdrojom nepríjemného odpadu. Spôsobuje tak viac problémov ako úžitku a obyvatelia z nej nič nemajú.

Hojne rozšírený pajaseň žliazkatý, ktorý patrí medzi najinvazívnejšie druhy stromov na svete. Táto drevina vytláča pôvodné druhy z ich prirodzeného prostredia, znižuje biologickú rozmanitosť celého okolia a je mimoriadne náročné ju odstrániť.

Pri premýšľaní nad novou podobou štvrte je preto potrebné venovať pozornosť aj zeleni a jej funkciám pre obyvateľov. Našou ambíciou je výstavbou Nových Nív priniesť nielen nové budovy či infraštruktúru, ale aj využiteľnú zeleň. To sme dosiahli dodržaním urbanistických princípov, ktoré rozhodujú o tom, či vie mestská oblasť svoje zelené plochy adekvátne využiť alebo nie:

  • Dostupnosť – menšia výmera dobre prístupnej a udržiavanej zelenej plochy 10 minút od miesta bydliska je výhodnejšia ako hektáre nepriechodnej vegetácie mimo štvrte.
  • Prístupnosť – verejné zelené plochy by mali byť prístupné a použiteľné pre každého.
  • Kontext – skladba zelene by vždy mala zodpovedať funkcii a širším vzťahom v danom priestore.
  • Pestrosť – zeleň určená na oddych by mala ponúknuť pestrú paletu dôvodov, prečo by takéto miesta ľudia z okolia mali navštevovať: komunitné záhrady, ihriská, športoviská a služby.

Po dokončení developmentu na Nivách a v okolí tu nájdete celkovo 12 funkčných zelených plôch, ktoré budú pekné, no hlavne užitočné pre všetkých, ktorí tu bývajú, pracujú alebo Nivami prechádzajú:

Tešiť sa môžete napríklad na ovocné stromy, ktoré sú v Bratislave príjemným a zdravým prvkom. Pri nedávnej návšteve Nových Nív nám to potvrdil aj najznámejší slovenský pomológ, profesor Ivan Hričovský: „V mestách by sme nemali mať len okrasnú zeleň, ale aj úžitkovo-okrasnú. Okrem okrasných drevín či bylinnej zelene by tu jednoznačne mali byť vysadené aj ovocné stromy. Záhrada s ovocnými plodmi je zdravá, užitočná a krásna. Bratislava má na ovocné stromy ideálne pôdno-klimatické podmienky.“

Prof. Ivan Hričovský, pomológ. Zdroj: HB Reavis

Na čo všetko sa teda môžete tešiť v parkoch, záhradách a na ďalších zelených plochách Nových Nív? Toto sú miesta, ktoré vám svojou zeleňou spríjemnia pobyt vo štvrti:

1. Medická záhrada

Medická záhrada je obľúbeným miestom oddychu v Starom Meste. Návštevníci parku majú možnosť udržiavané trávniky využiť na leňošenie či šport, alebo sa občerstviť v útulnej kaviarni, v blízkosti ktorej je aj detské ihrisko.

2. Ondrejský cintorín

Jeden z najstarších bratislavských cintorínov sa rozprestiera na šiestich hektároch lukratívnej plochy v novom centre mesta a v súčasnosti má charakter parku s množstvom zelene. Cintoríny sú vo všeobecnosti dôležitou súčasťou mestskej vegetácie. Obyvateľom poskytujú cenné plochy zelene nezaťažené hlukom či dopravou, vhodné na pokojné aktivity, ktoré nenarúšajú dôstojnosť miesta.

3. Kukorelliho park

Kukorelliho park je ohraničený ulicami Koceľova, Svätoplukova, Bazová a Kvačalova. V jeho strede nájdete bustu hrdinu SNP Ľudovíta Kukorelliho, po ktorom je park pomenovaný. Súčasťou parku je aj fontána s dymiacou raketou, ktorú na miesto prinavrátila skupinka nadšencov z občianskeho združenia Kukorelli.

4. Daxnerov park

Na Daxnerovom námestí sa nachádza viac ako 60-ročný park, ktorého stred zdobí busta štúrovca Štefana Marka Daxnera. Park má rozlohu približne 700 štvorcových metrov a lemujú ho vysoké agáty a niekoľko ihličnanov.

5. Zeleň v štvrti 500 bytov

Jedno z najstarších sídlisk v Bratislave sa vyznačuje aj sympatickými predzáhradkami a aktívnymi obyvateľmi, ktorí sa o zeleň starajú. V roku 2019 sme v rámci nášho projektu Ruku na to susedia pomáhali obyvateľom 500 bytov pri jesennom upratovaní, sadili s nimi kríky a cibuľoviny. Nové Nivy totiž realizujeme podľa medzinárodnej certifikácie BREEAM Communities – nestaviame budovy, ale tvoríme novú štvrť vrátane vzťahov so všetkými jej obyvateľmi.

6. Twin City a Twin City Tower

Zeleň pribudla už aj v areáli Twin City. Návštevníci tu nájdu javory a borovice, ktoré sú na novovysadené stromy až netypicky mohutné. Ojedinelé dreviny s priemerom kmeňov 80 až 90 cm prešli osobným výberom a doviezli sa zo špecializovanej škôlky z Nemecka. Následne sa sadili systémom prekoreniteľných pôdnych buniek, ktoré sa umiestňujú spolu so špeciálnym substrátom pod povrch. Dôraz kladieme aj na zeleň v kanceláriách. Interiérová zeleň totiž výrazne vplýva na zdravie a komfort zamestnancov, pomáha filtrovať vzduch a má aj estetický rozmer.

Okrem toho je zeleň aj priamo na budove Twin City Tower. Na 9. nadzemnom podlaží sa nachádza strecha vytvorená vegetačnými kobercami z nízkych a nenáročných druhov rastliniek, ktoré takmer nepotrebujú, aby sa o ne človek staral. Tento typ strechy pomáha s termoreguláciou budovy a zadržiavaním dažďovej vody.

7. Zelená strecha Stanice Nivy

Zelená strecha Stanice Nivy s rozlohou 10 000 m² bude, čo sa týka zóny Nové Nivy a zelene, hlavným ťahákom. Nebude len obyčajnou zatrávnenou plochou, ale plnohodnotnou oddychovou zónou, ktorá ponúkne prírodu s desiatkami aktivít a praktický prínos pre celú oblasť.

Stromy, kríky a trvalky, ktoré sa na streche vysadia, sú vybrané tak, aby sa čo najviac približovali slovenskej prírode, ale zároveň dobre prospievali v urbanizovanom prostredí. Pribudnú napríklad liesky, javory, brezy, duby, vŕby, ovocné stromy, ihličnany či kosodrevina, resp. ich kultivary menšieho vzrastu, ktoré sú šľachtené do mestského prostredia. Tieto druhy sú menej náročné na množstvo pôdy či závlahu, a tak im poloha na streche vyhovuje viac ako iným stromom. Súčasťou strechy bude aj kvitnúca lúka či botanický chodník.

8. Interiér Stanice Nivy

Rozmerné stromy nájdete dokonca aj po vstupe do budovy stanice. V interiéri sa bude nachádzať 21 mohutných stromov v obrovských kvetináčoch. Ide o stromy, ktoré majú vďaka viacnásobnému presádzaniu bohatý koreňový systém, výšku koruny 2 – 4 metre, a tak sú na účely stanice veľmi vhodnou voľbou. Vyberali sa špeciálne nenáročné vždyzelené druhy. Stromy budú podsadené interiérovými rastlinami, ktoré by mali napodobňovať vonkajšie záhony.

9. Bulvár Mlynské nivy

Prostriedkom nového bulváru pôjde desať metrov široký pás zelene s desiatkami stromov a vysiatym trávnikom. Záhony z okrasných tráv sú navrhnuté tak, aby pripomínali nivné lúky. Rovnako aleje listnatých stromov (gledíčií trojtŕňových) pribudnú po stranách ulice. Aby bola zaistená bezpečnosť a pohodlie každého účastníka cestnej premávky, chodníky pre peších, cyklotrasy a jazdné pásy budú od seba navzájom oddelené pásmi zelene. Okrem toho pri oboch vstupoch do stanice pribudnú nadrozmerné kvetináče s vegetáciou a fontána.

10. Páričkova ulica

Na Páričkovej ulici sa budú vysádzať nové borovice a javory. Okrem stromov na ulici pribudne trávnatá plocha vhodná napríklad na pikniky, trvalkové záhony či cykloveža. Myslelo sa aj na užitočný hmyz či drobné živočíchy – skladba zelene je navrhnutá tak, aby bola vhodná pre drobnú faunu, a pribudnú aj hmyzie domčeky či úkryty pre ježkov.

11. Svätoplukova

Alej z gledíčií podsadená trvalkovými záhonmi pribudne aj na Svätoplukovej. Záhony z okrasných tráv a trvaliek pokračujú v téme nivných lúk.

12. Sky Park

Ďalšie zelené verejné priestranstvo v modernom centre Bratislavy ponúkne aj projekt Sky Park. Verejnosť tu bude mať k dispozícii napríklad bežecký chodník, rôzne športoviská, detské ihrisko či výbeh pre psy.

13. Zwirn

Nový verejný priestor so zeleňou a ihriskom pribudne aj v rámci rezidenčno-administratívneho komplexu Zwirn.


Nové Nivy vyrastajú na mieste nevyužívanej a dlhodobo zanedbávanej zóny, ktorej dominovala náletová zeleň. Dnes sa celá oblasť transformuje na progresívnu štvrť s prvotriednymi verejnými priestormi. Ich súčasťou sú koncepčne riešené zelené plochy, ktoré rešpektujú lokálne podmienky a plnia v rámci urbánneho priestoru konkrétne funkcie.

V HB Reavis pracujeme na tom, aby rezidentom, návštevníkom aj pracujúcim priniesli zeleň, ktorá bude atraktívna a hlavne využiteľná. Zelenej streche Stanice Nivy, ako aj ďalším vznikajúcim priestorom sa bude dariť vtedy, ak sa v nich návštevníci budú cítiť príjemne a budú v nich môcť zmysluplne tráviť svoj čas. Preto je pre nás samozrejmosťou, že súčasťou verejných priestorov v zóne Nové Nivy budú rôznorodé možnosti využitia v kombinácii s dobre udržiavanou a funkčnou vegetáciou.


Foto: Lucia Paulíková Lackovičová