Na Nových Nivách sa bude žiť Excellentne

Pre viac obsahu skroluj nižšie
18. November 2020

Certifikát BREEAM Communities International s hodnotením Excellent získalo iba 13 lokalít na svete. Takto sa to premietne do bežného života. 

Nové Nivy sú ukážkou toho, že ekonomická stránka developmentu a spokojnosť ľudí v lokalite nie sú dvomi protichodnými záujmami. Naopak. V HB Reavis sme pri plánovaní obnovy tejto mestskej štvrte mysleli na dekády dopredu a snažili sa priniesť viac než len novú plochu kancelárskych a obchodných priestorov. Mysleli sme v prvom rade na kvalitu života jej návštevníkov, ale aj obyvateľov – súčasných či budúcich. Neriešili sme to od stola, ale priamo s tými, ktorých sa to týka. O tom, že spolupráca developera a obyvateľov prináša skvelé výsledky, svedčí aj certifikácia BREEAM Communities International na úrovni Excellent, ktorú sme získali ako jeden z mála projektov na svete.

Nové Nivy sa tak zaradili medzi úzku špičku 13 projektov sveta.
Pozrite sa, čo to bude znamenať pre bežný život v lokalite.

Energetická úspornosť

Základným predpokladom pre udržateľnú mestskú štvrť je schopnosť čo najefektívnejšie využívať energiu pri čo najmenšej ekologickej záťaži. Všetky budovy v zóne Nové Nivy sú v ultranízkej energetickej triede, o čom svedčí ďalší certifikát BREEAM NC na úrovni Excellent pre budovu Twin City Tower či celé Twin City a plány získať tento certifikát pre každú jednu budovu.

Pomáhame zeleni, aby pomáhala ľuďom

Plnohodnotná mestská štvrť nemôže vzniknúť bez kvalitných zelených plôch. Tie sú dôležité napríklad z pohľadu duševnej pohody ľudí a podmienok pre ostatné živé tvory, ktoré k mestu neodmysliteľne patria. Keďže Nové Nivy boli v minulosti priemyselnou zónou, najprv sa bolo treba vysporiadať s „pôdnym dedičstvom“ po zbombardovanej rafinérii Apollo. Dôkladná a finančne veľmi náročná dekontaminácia prebehla už počas výkopových prác. Aby bolo možné vytvoriť verejný priestor s dostatkom zelene, všetky normami požadované parkovacie miesta sme umiestnili pod zem. Na úrovni ulice tak bude miesto pre pestrú zmes stromov, ktoré nebudú iba na okrasu, ale pomôžu vytvoriť priaznivé prostredie aj pre hmyz a vtáky. Tie sú znakom toho, že lokalita nie je sterilným miestom bez života. K vytvoreniu zdravého ekosystému prispejú aj zelené strechy a terasy, kde si svoje miesto nájdu aj včely, ktoré svojou činnosťou pomôžu ďalším rastlinám. Vďaka tomu to bude na Nových Nivách naozaj žiť. Doslova. Presvedčiť sa budete môcť napríklad na streche stanice Nivy. 

Ani kvapka vody nazmar

Zeleň v meste si však vyžaduje aj starostlivosť. Aby sa na zavlažovanie nemusela používať pitná voda, snažíme sa zachytiť čo najviac dažďovej vody, až do 100 %. Zelené strechy sa starajú o to, aby voda neodtiekla bez úžitku len tak do kanalizácie, zásoby na suchšie obdobia je zas možné vytvárať vďaka retenčným nádržiam. To pomôže lokalite lepšie sa vysporiadať aj s prívalovými dažďami a záplavovými rizikami, ktoré sa kvôli klimatickým zmenám objavujú čoraz častejšie. Navyše, zeleň prispieva k tomu, aby budovy počas období horúčav nekumulovali toľko tepla a neprehrievali okolie, pomáha znižovať prašnosť a množstvo emisií z dopravy. 

Zelené strechy sa starajú o to, aby voda neodtiekla bez úžitku.

Presné merania vplyvu výstavby

Zaujímalo nás však aj to, aký dopad bude mať naša stavebná aktivita a budovanie zelených miest na lokálnu mikroklímu. Aby bolo možné porovnať stav pred, počas a po výstavbe zóny Nové Nivy, nechali sme si vypracovať vlastnú štúdiu. Využívame našu vlastnú meteorologickú stanicu na Twin City Tower a ďalšie dva senzory. Získané dáta spracováva výskumné združenie CETIP patriace pod Slovenskú technickú univerzitu. Ide zrejme o najrozsiahlejšiu mikroklimatickú štúdiu v rámci projektovania na Slovensku. 

Nové pracovné príležitosti

Spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme zas spracovali demografickú a socioekonomickú štúdiu, ktorá nám pomohla identifikovať príležitosti a prínosy pre zamestnanosť v lokalite. Významne sa orientujeme na mladých inovátorov a start-upy. V už fungujúcom coworkingovom centre HubHub pre nich prevádzkujeme konzultačnú podporu a pravidelné FTRNW prezentácie a prednášky s cieľom vytvoriť kreatívne a inovatívne prostredie pre mladých začínajúcich podnikateľov. Už dnes podporujeme aj lokálnych farmárov, ktorí budú môcť predávať svoje produkty cez online tržnicu ešte predtým, než sa usadia v novej tržnici na stanici Nivy. Rovnako sme pomohli s rozbehom projektu SOM Store, ktorý pomáha lokálnym umelcom venujúcim sa móde. 

Pohodlne aj bez auta

Doprava je pre každé mesto životne dôležitá, no zároveň je jedným z hlavných znečisťovateľov. Preto sme snažili o to, aby sme ľudí motivovali využívať aj iné spôsoby dopravy ako autá. Zamerali sme sa na vytvorenie pohodlných peších trás, bezproblémovú dostupnosť MHD a jej napojenie na medzinárodnú autobusovú stanicu Nivy. A aby sme v uliciach Bratislavy videli čoraz viac bicyklov, riešenia cyklodopravy sme konzultovali so záujmovými združeniami a hľadali možné konsenzuálne riešenia, ktoré zohľadňujú legislatívu, ale aj priania cyklistov. Samozrejme, aby ľudia vymenili štyri kolesá za dve, chce to viac než len cyklopruhy. Preto sme každý objekt, ktorý sme postavili, vybavili pohodlným a bezpečným parkovaním, šatňami, sprchami a servisným zariadením.

Na stanici Nivy tiež pribudla parkovacia cykloveža s kapacitou 118 bicyklov. Cez program MORE zadarmo poskytujeme bicykle a elektroskútre HiBike našim nájomníkom.

Okrem toho sú v podzemných garážach k dispozícii nabíjačky pre elektromobily a intenzívne pracujeme aj na myšlienke car sharingu.

Získanie certifikátu BREEAM Communities International je pre nás motiváciou aj naďalej sa spolupodieľať na tom, aby mala Bratislava stále lepšiu tvár.