Odborník na udržateľnosť vo výstavbe Martin Stohl: “Už dnes pracujeme na uhlíkovo neutrálnych projektoch”

Pre viac obsahuj skroluj nižšie
30. Jún 2021

Do HB Reavis nastúpil pred dvanástimi rokmi ako architekt, o čosi neskôr zakotvil v novovznikajúcom oddelení pre udržateľnosť a zdravé pracovné prostredie. Dnes sa okrem certifikácií BREEAM a WELL venuje aj celofiremným strategickým dokumentom a štandardom, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti, dopadu budov a výstavby na životné prostredie aj na zdravie ľudí. S Martinom Stohlom sme sa preto rozprávali o trendoch a novinkách vo výstavbe, kde je v centre životné prostredie.

Ste odborníkom na udržateľnosť vo výstavbe jedného z najväčších developerov v EÚ. Čo považujete za najväčšie výzvy vašej práce?

Ak by som mal odpovedať jedným slovom, je to klíma. Ide o celospoločenskú a dokonca celosvetovú výzvu, ktorá je svojim spôsobom vážnejšia ako aktuálna pandémia. Na pandémiu už máme vakcíny a závisí od ľudí, či sa nechajú zaočkovať, aby sme ju spoločne porazili. Podobne je to aj s klímou, máme riešenia klimatickej krízy, ale závisí od nás, či pre zastavenie globálneho otepľovania niečo aj spravíme. Čo vieme pre zdravé životné prostredie spraviť, je redukcia našej uhlíkovej stopy, zníženie emisií skleníkových plynov a hlavne CO2 do ovzdušia. Budovy prispievajú k týmto emisiám približne 37 percentami, čo je veľký podiel a tým aj veľká zodpovednosť pre nás, čo navrhujeme a staviame budovy. Európska Únia sa zaviazala dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %. V Londýne, kde takisto pôsobíme, to chcú stihnúť ešte skôr. Našou ambíciou je zaradiť sa medzi tých, ktorí idú príkladom. Preto už dnes v HB Reavise pracujeme na prvých pilotných projektoch, ktoré budú počas prevádzky uhlíkovo neutrálne.

Znižovaním uhlíkovej stopy sa venuje aj certifikácia BREEAM. HB Reavis sa ako jedným z mála na celom svete podarilo certifikovať rovno celú štvrť – Nové Nivy. Ako ste dospeli k registrácii celej štvrte v BREEAM Communities?

Zóna pozdĺž ulice Mlynské nivy má skoro 4 hektáre a leží bezprostredne na hranici Starého Mesta, je jeho vstupnou bránou. Je to teda veľké a dôležité územie v širšom centre Bratislavy. Našou ambíciou bolo a je územie komplexne zrevitalizovať a vytvoriť nové moderné centrum. Prizvali sme k spolupráci špičkových architektov a pre takéto územie sme zároveň hľadali systém, ktorý by nám napomohol jednak s jeho tvorbou, ale aj certifikáciou, ktorá má medzinárodný kredit. Po dôkladnej analýze padla voľba na systém BREEAM Communities, ktorý sme napokon pre celú štvrť aj získali. A uchádzame sa oň aj s ďalšími projektami v zahraničí.

Ako dlho trvá takýto proces?

Je to individuálne, vždy závisí od zložitosti certifikovaného územia. Tu na Nivách nám to trvalo dva roky, ale určite to stálo za námahu, pretože sme získali certifikát na úrovni Excellent ako prví na Slovensku a ako jeden z najvyššie hodnotených v rámci celej EÚ.

Certifikácií je dnes veľa a bežnému človeku veľa nehovoria. Dalo by sa nejak stručne zhrnúť, čomu sa ktoré venujú?

Treba najprv povedať, že pre nás je dôležitá kvalita výsledného produktu a nie certifikát ako taký. Aj keď, práve proces certifikácie vedie k zvýšeniu jeho kvality. Inak môžeme certifikácie rozdeliť do troch kategórií: niektoré sa venujú „mikrokozmu“ – vnútornému prostrediu v budovách, napríklad certifikácia WELL. Potom sú tu certifikácie, ktoré hodnotia budovu ako takú, napríklad BREEAM a LEED. A napokon tu máme „makrokozmos“, mierku celej štvrte, kde sa hodnotí územie a jeho prínos pre celú komunitu, preto názov Communities, ktorý taktiež spadá do rodiny BREEAM.

Čo všetko systém BREEAM vyhodnocuje a čo vie z toho mať obyčajný užívateľ?

Hodnotí sa v prvom rade ekologický prístup k výstavbe a projektu – ochrana pôvodných rastlín, biotopov a prírodných prvkov, ale aj zlepšenie biodiverzity, kvalita novej zelene, ochrana spodnej vody, to všetko pre redukciu dopadov zmeny klímy a zlepšenie kvality prostredia. Ďalej sa hodnotí manažment, vrátane komunikácie so susedmi, s Mestom, s aktivistami a všetkými, ktorých sa to týka, aby sa zohľadnilo široké spektrum požiadaviek v prospech danej štvrte a mesta. Vytvorili sme jedinečnú komunikačnú platformu www.rukunatosusedia.sk, kde sme jednak informovali o jednotlivých riešeniach, ale zároveň zapojili verejnosť k participácii na zlepšovaní územia. Od verejnosti sme zozbierali 146 skvelých nápadov na zlepšenie udržateľnosti, najlepšie sme vydali v e-knihe voľne dostupnej na stiahnutie.

Ďalej sa hodnotí riešenie dopravy, hodnotia sa aj obnoviteľné zdroje energií, zachytávanie dažďovej vody a predchádzanie záplavám, a celý rad ďalších vecí, ktoré súvisia so životným prostredím, bezbariérovosťou, vybavenosťou územia, ale napríklad aj s novými pracovnými príležitosťami a prilákaním mladých talentovaných ľudí.

Nové Nivy budujeme s ohľadom na udržateľnosť, ekológiu, funkčnú dopravu, a aj so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť a infraštruktúru, ktorá dáva zmysel pre miestnu komunitu. Aj preto zbierame tipy priamo od našich susedov, ktoré sme vydali v rovnomennom e-booku „Ruku na to, susedia!

Prečo ste si v HB Reavis vybrali práve systémy WELL a BREEAM a nie napríklad LEED či niektoré iné?

BREEAM je britský systém a zvolili sme si ho už pred 10-timi rokmi hlavne preto, že lepšie zohľadňoval naše európske normy a štandardy. Americký LEED vychádza z veľmi odlišných amerických štandardov, ale v princípe sú oba tieto systémy hodnotenia udržateľnosti budov porovnateľné a sú vo svete najrozšírenejšie. Máme ale napríklad aj jeden projekt v nemeckom systéme – DGNB, ten je však oveľa komplexnejší, zahŕňa témy aj mimo udržateľnosti.

Certifikácia WELL pre zdravé vnútorné prostredie v budovách reaguje na pomerne nové požiadavky tzv. „wellbeingu“ – dôrazu na zdravý životný štýl, ktorý sa dostal do popredia záujmu len pred pár rokmi.

Jesenné upratovanie v rámci kampane Ruku na to susedia.

Pre koho je BREEAM či WELL určený? Môžem si dať napríklad certifikovať aj svoj dom?

Certifikácia samotná stojí značné prostriedky aj čas a preto je zriedkavé, že by sa v BREEAM, LEED či WELL certifikovali menšie stavby, ako rodinné domy. Takáto certifikácia je opodstatnená predovšetkým pri veľkých stavbách, ako robíme my. Jednak je to systém, ktorý zvyšuje kvalitu a efektívnosť komplexných stavieb, ale tiež je to garancia kvality, ktorú si záujemcovia o priestory aj investori a banky žiadajú.

Dalo by sa povedať, že vás neustály proces certifikovania budov posúva vpred?

Certifikácia nás naučila väčšej efektívnosti pri spotrebách energií a vody, redukcii materiálu a odpadu, ale napríklad aj voľbe využívať viac schodiská a menej výťahy. Zároveň sme sa naučili využívať stále sofistikovanejšie meranie a vyhodnocovanie prevádzky budovy. Takáto optimalizácia okrem toho šetrí aj náklady za energie počas prevádzky napríklad automatickým vypínaním svetiel, nastavením vonkajších žalúzií, alebo automatickou reguláciou vetrania teploty v budove.

Ako vnímate rozvoj Nív v porovnaní s tým, ako vyzerali pred začiatkom novej výstavby?

Ktokoľvek si porovná dnešný stav so starými fotkami zanedbaných Mlynských nív bez zelene, so starou autobusovou stanicou, uvidí ten dramatický rozdiel. Tým, že sme medzinárodná spoločnosť, dokázali sme zužitkovať naše najlepšie skúsenosti zo sveta, ale zároveň sme tu doma dokázali zohľadniť aj lokálne požiadavky susedov, Mesta, aktivistov a ďalších.

Do územia sme priniesli tisíce m2 novej kvalitnej zelene. Územie poskytuje vyše 30 000 ľuďom priestory pre zamestnanie a zároveň Tržnica Nivy vytvára priestory pre malých podnikateľov. Pribudla udržateľná architektúra v kombinácii s kvalitnými verejnými priestormi a novými cyklotrasami. To všetko znie ako reklama, ale tieto veci sa skutočne menia na realitu a už dnes sú viditeľné. Teší ma, že sme dokázali v našom meste, kde HB Reavis začínal, vytvoriť novú štvrť, na ktorú môžeme byť právom hrdí aj pred návštevníkmi z rôznych krajín sveta, aj na to, že ju dokončujeme napriek pandémii.

 Na čo sa tu do budúcna tešíte? Čo by ste na Nových Nivách ešte privítali?

Predovšetkým sa teším na čas, keď si za nás budem môcť povedať hotovo. Keď bude zóna Nové Nivy kompletne dokončená a necháme obyvateľov mesta a návštevníkov naplno vliať územiu život. Zároveň pociťujem, že sme na Slovensku vnímaní ako „trendsetter“ – mnohí sa inšpirujú tým, čo na náš trh s nehnuteľnosťami a do verejného priestoru prinášame.  A teší ma aj to, že si našu zónu Nových Nív spolu s Novou Cvernovkou všimla aj nedávno spustená iniciatíva Európskej komisie s názvom Nový európsky Bauhaus, ktorú u nás zastupuje Manifest2020.