Zmeny pre chodcov a vodičov v októbri

V súvislosti s rekonštrukciou ulice Mlynské nivy a prácami v okolí projektu  Twin City Tower by sme vás radi informovali o nasledovných zmenách:
Pre viac obsahuj skroluj nižšie
4. Október 2018

Z dôvodu uzávery chodníka pozdĺž Twin City Tower sú peším k dispozícii obchádzkové trasy.  Pre peších bude rovnako nepriechodný aj chodník pri VÚB, pozdĺž ulice Mlynské nivy (mapa). Dôvodom uzávery chodníka  pri VÚB je prekladanie napr. slaboprúdového vedenia, optických káblov, práce spojené s novými stĺpmi pre trakčné vedenie, atď. Za obmedzenia sa chodcom vopred ospravedlňujeme.

K uzávere chodníkov pozdĺž Twin City Tower a VÚB v najbližších dňoch pribudne aj uzávera chodníka pozdĺž Mlynských nív, na strane staveniska budúcej Stanice Nivy. O tejto uzávere budeme ešte detailnejšie informovať.

Zároveň sa mení situácia aj pre vodičov. S platnosťou do oficiálneho odvolania je znovu uvedený do používania odbočovací pruh zo smeru Karadžičova, vpravo do ulice Mlynské nivy.

S intenzívnejšími prácami súvisiacimi s revitalizáciou a rekonštrukciou ulice Mlynské nivy prosíme chodcov, vodičov a ďalších účastníkov premávky o trpezlivosť a hlavne o ich pozornosť vzhľadom na ďalšie pripravované zmeny, ktoré budú v zóne pribúdať častejšie.