Certifikát BREEAM Communities pre Nové Nivy nás radí k svetovej špičke

Pre viac obsahuj skroluj nižšie
27. Január 2021

Medziľudské vzťahy, nové príležitosti, príjemné životné prostredie, to sa nedá do výkresu len tak narysovať. Za dobre fungujúcou mestskou štvrťou je aj poznanie ľudskej prirodzenosti a zákonitostí fungovania mesta. A, samozrejme, poznanie problémov a potrieb obyvateľov, ktorí v nej žijú.

Kombinácia tohto prístupu s dobrým technickým prevedením dokáže vytvoriť mestskú štvrť, ku ktorej sa budú ľudia radi hlásiť. O tom, že projekt Nové Nivy sa o to úprimne a úspešne snaží, svedčí aj certifikácia BREEAM Communitites s hodnotením Excellent. 

Nové Nivy v exkluzívnom klube

Podmienky certifikátu na podobnej úrovni spĺňa iba 13 projektov na svete. Ak sa však pozrieme na skóre Nových Nív, zistíme, že je piate najlepšie! Certifikácia BREEAM Communities sa nezameriava len na jednu budovu. Komplexne hodnotí celé územie z pohľadu kvality bývania, občianskej vybavenosti, využívania energie a prírodných zdrojov, infraštruktúry, ale aj spoločenského vyžitia a ekonomických príležitostí. V prípade zóny Nové Nivy ide o 9 projektových celkov a uličnú infraštruktúru na celkovej ploche územia 205 000 m2. 

Bratislava sa tak môže pochváliť jednou z najudržateľnejších a najzodpovednejšie naplánovaných a zrealizovaných mestských štvrtí na svete. Aby sa tak stalo, museli sme splniť prísne kritériá vo viacerých oblastiach.

Developer a susedia

Ako už názov certifikátu nasvedčuje, základom sú komunity ľudí a ich zapojenie do života v lokalite. Komunita je o stretnutiach, rozhovoroch, ale aj o riešení problémov. Aby sme získali hodnotnú spätnú väzbu, nápady, ale tiež zistili oblasti, ktoré susedov trápia, museli sme vytvoriť mnohé komunikačné kanály. Pripravili sme kampaň Ruku na to, susedia, v ktorej sme zbierali tipy na to, ako vybudovať dobrú komunitu na Nových Nivách.

Počas jej trvania sme od susedov vyzbierali neuveriteľných 146 tipov, z ktorých viaceré sme ešte počas kampane zrealizovali. Rovnako sme zorganizovali niekoľko susedských podujatí, oficiálnych stretnutí v kine Nostalgia, zriadili infolinku a kontaktný mail a pravidelne zasielame informačný newsletter o dianí v zóne. Spolu tak môžeme vytvárať priestor, ktorý slúži všetkým.

Spoločensky zodpovedný priestor myslí na všetkých

Ešte donedávna sa verejné priestory aj budovy plánovali najmä z pohľadu mladých a produktívnych ľudí. Spoločenská zodpovednosť však znamená myslieť na všetkých s ich potrebami aj obmedzeniami. Keď lokalita a občianska vybavenosť v nej umožňujú bezproblémový pohyb pre okrajové rôzne skupiny ľudí, až vtedy sa dá hovoriť o rovnocennom priestore. Všetky tieto aspekty prísne posudzuje BREEAM Communities v rámci celej zóny Nové Nivy. Na Nových Nivách preto nájdete:

Udržateľnosť a ekológia od základov

Zrecyklovať všetko, čo sa dá. Železo, hliník aj betón. Zachytávame dažďovú vodu, do budov inštalujeme chladiace trámy či fotovoltické panely. Do územia sme zakomponovali zeleň tak, aby nielen skrášľovala, ale aj pomáhala zlepšiť miestnu mikroklímu. Samozrejme, to všetko v spolupráci s ekológmi, dendrológmi a ďalšími expertmi. Nepomáhame však spríjemňovať život iba ľuďom, ale aj prospešným živočíchom, ktoré oživujú a ozdravujú toto územie. Vitajte, hmyzie hotely a včelie úle. Stavebníctvo je z pohľadu spotreby materiálov a energií jedným z najnáročnejších odvetví. Recyklácia, využitie obnoviteľných zdrojov a znižovanie emisií je jedinou udržateľnou cestou, ktorou sa môžeme v záujme planéty uberať. Preto sme sa pri výstavbe Nových Nív snažili

Doprava a infraštruktúra

Podpora hromadnej dopravy je dôležitá, či už ide o rekonštrukcie ciest, alebo budovanie zastávok MHD. V prostredí zóny Nové Nivy tak hovoríme nielen o vlastnom bikesharingu, ale najmä o ulici Mlynské Nivy, ktorú sme komplexne zrekonštruovali. Kvalitnú infraštruktúru tu budú mať chodci, cyklisti, šoféri aj MHD či prímestská a medzinárodná autobusová doprava. Naše riešenie vytvorí fungujúci dopravný uzol. Presunutie časti parkovacích kapacít a kruhového objazdu pod zem zase umožnilo stiahnuť dopravu z ulice, aby mali chodci a cyklisti viac priestoru.

Pri riešení všetkých aspektov certifikácie bola pre nás kľúčová otvorená komunikácia. Vypočuli sme si nápady, ale aj kritiku, vždy sme hľadali riešenia. Výsledkom spoločnej práce ľudí, expertov, susedov aj nás ako developera bude unikátne územie – nové moderné centrum mesta s vysokou kvalitou života.